• Gebouwdossier voorkomt brandschade
28 april 2015
28 apr 2015

Gebouwdossier voorkomt brandschade

Dat de privacy wel eens in het geding kan komen, is hij zich van bewust. Maar voor Charles Meijer, programma-adviseur risicobeheersing brandweer Nederland is het klip en klaar: een gebouwdossier kan veel leed en ellende voorkomen. ‘Tachtig procent van de branden in Nederland is vermijdbaar. Het brandrisico bepaal je zelf. Een goed gedocumenteerd en openbaar gebouwdossier geeft operationele informatie waar de brandweer zijn voordeel mee kan doen. Het scheelt aanzienlijk als we precies weten wat er precies achter een deur zit.’

Dat betoogde hij vorige week tijdens het Nationale Brandveiligheidsevenement in Utrecht. De nieuwe regelgeving rondom onder meer aansprakelijkheid gaf daar aanleiding om alle aspecten ervan eens goed uit te diepen. Vanaf volgend jaar toetsen gemeenten de bepalingen uit het Bouwbesluit niet langer. Het is vanaf dat moment de taak en verantwoordelijkheid van de gebouwbeheerder. De voorbereidingen voor de stelselwijziging Bouwregelgeving zijn in volle gang, zo liet Bart Dunsbergen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken weten. Hij opende het Nationaal Brandveiligheidsevenement, georganiseerd door SBRCURnet, met een uiteenzetting van de consequenties van de komende wijzigingen.

De zorgen bestaan er vooral uit dat de kwaliteit niet geborgd zal worden, onder de nieuwe wetgeving. Dunsbergen denkt dat dit echter wel mee zal vallen. ‘Er waren juist grote verschillen tussen gemeenten ontstaan op het gebied van toetsing van bouwplannen. Dat moest beter. Er bestonden te weinig prikkels bij de verschillende partijen om te verbeteren. Nu de gemeenten steeds meer taken van het Rijk krijgen overgeheveld, zullen zij ook gaan herprioriteren. Dat toetsing en handhaving er dan bij in gaat schieten, is een realistisch scenario. Dit wetsvoorstel heeft al een lange geschiedenis, namelijk sinds 2008. De verwachting is dat het in het najaar van 2015 naar de Tweede Kamer gaat.’ Volgens Dunsbergen komt de nadruk straks te liggen op de kwaliteit van de bouwwerken bij oplevering. ‘De overheid stelt kaders en criteria en alles wordt getoetst door een toelatingscommissie. Maar er zal dus ook een aanpassing van het Burgerlijk wetboek nodig zijn.’

Kwartetten
Vooral de borging van de kwaliteit en de veranderende regels rondom aansprakelijkheid zijn aspecten waar de sector mee te maken gaat krijgen. De aansprakelijkheid komt vanaf dat moment bij de aannemer te liggen. Hij is eenduidig verantwoordelijk voor de kwaliteit van het gehele gebouw. Er is eigenlijk sprake van een omgekeerde bewijslast. De aannemer moet aantonen dat gebreken niet zijn fout zijn, anders zal hij voor de kosten moeten opdraaien.

Bouwbedrijven staan hierbij vanzelfsprekend niet hard te juichen. Volgens Hajé van Egmond, kwartiermaker bij instituut voor Bouwkwaliteit (IBK), is de nieuwe wetgeving echter hard nodig. ‘En we moeten er niet over gaan kwartetten, zeker niet als het om de brandveiligheid gaat. Er moet een een eindverantwoordelijke partij zijn, die belast is met de brandveiligheid van het gehele gebouw. Dus niet op delen ervan, maar echt over het volledige bouwwerk. Met de komst van deze nieuwe wetten, wordt dat mogelijk.’

De Schipholbrand in 2005 was de directe aanleiding om de bouwregelgeving tegen het licht te houden en er verscherpt toezicht op te gaan houden. Verschillende instrumenten kunnen daarvoor worden ingezet. Veelgebruikt zijn BIM-modellen en TIS (Technische inspectie service). ‘Maar het invoeren en bijhouden van een BIM-module kost veel geld en is een gigantische klus. TIS en andere vormen hiervan zijn iets toegankelijker voor kleine en middelgrote bedrijven. Het zijn prima middelenen om de kwaliteit te borgen’, legt Michael Haas uit. Hij is consultant Fire Safety & Building Technology DGMR. ‘In het nieuwe gebouw van het Ministerie van Binnenlandse Zaken bijvoorbeeld zijn alle doorvoeren in het hele gebouw in kaart gebracht. Van iedere klep, kabel of goot zijn foto’s gemaakt en digitaal opgeslagen. Ze hebben ook allemaal een eigen QR-code gekregen zodat ze gescand kunnen worden en de informatie vliegensvlug kan worden opgehaald.’

Aanbestedingsmarkt
De wijzigende regelgeving heeft dus grote consequenties voor verschillende betrokken partijen. Vooral voor aannemers. ‘Het is nou eenmaal een complex samenspel. Maar het wordt steeds moeilijker voor opdrachtnemers om in te schatten hoe om te gaan met kwaliteit’, vertelt de adjunct directeur van Meerbouw Rotterdam, Jan Anker. ‘Wij worden verantwoordelijk maar we zitten nou eenmaal met een aanbestedingsmarkt. Er wordt dus alleen gekeken naar de laagste prijs. Dat zal in de praktijk problemen gaan brengen. Want wat als de architect en de eigenaar iets ontwerpen waar wij als bouwbedrijf niet achter staan? Moeten we het dan toch uitvoeren? Als we het niet doen, verliezen we dan de aanbesteding? Duidelijk hierbij is dat papier geen praktijk is. De praktijk leert ons namelijk dat er talloze onveilige situaties ontstaan gedurende het gebruik van een gebouw. Brandgrenzen worden doorbroken als er wordt uitgebouwd of glas wordt geïmporteerd uit China en blijkt niet 60 minuten brandvertragend te werken maar slechts 27 minuten. Zijn wij als aannemer dan nog steeds als enige aansprakelijk?’

Afbrandscenario
Anker ziet wel mogelijkheden tot procesverbetering maar dat zit hem vooral in samenwerking. ‘Niet meer aanbesteden, maar resultaatgericht samenwerken is volgens mij de enige optie. Onze adviezen zijn ook zeker niet altijd duurder. Een extra vluchtkozijn kan ervoor zorgen dat overige maatregelen kunnen worden versoberd.’

Brandweerman Charles Meijer sluit zich daar bij aan. Zeker met de explosieve toename van transformaties van oude gebouwen in het achterhoofd. ‘Veelal is het gebruik inmiddels anders dan waar het gebouw destijds werd gebouwd. Maar er dient ook transparantie te zijn over de verzekeringssituatie. Dan heeft een ondernemer zijn zaak verzekerd met het afbrandscenario. Bij brand is dat dan de eerste insteek dat de brandweer geen onnodig risico neemt en het pand gecontroleerd laat afbranden. Iets dergelijks hebben we recent gehad met een brand in een winkelcentrum. Bij de betreffende zaak gold het afbrandscenario. Naastgelegen winkeliers waren des duivels dat we de brand niet actief te lijf gingen. Zij waren niet op de hoogte van de geldende verzekeringssituatie. Al de extra brandvertragende maatregelen die zou hadden genomen bleken daarmee eigenlijk overbodig. Openheid en transparantie had die boosheid kunnen voorkomen’, aldus Meijer.

Waterleidingsprinkler van BAM Techniek wint Innovatieprijs 2015
Tijdens het Nationaal Brandveiligheidsevenement werd ook een innovatieprijs uitgereikt. BAM Techniek Fire Protection ging met de Innovatieprijs Brandveiligheid 2015 aan de haal. De waterleidingsprinkler van BAM is een eenvoudige, betaalbare sprinklerinstallatie voor (grondgebonden) rijtjeshuizen. De installatie heeft genoeg aan de standaard waterleidingdruk en de volumestroom die doorgaans in woningen beschikbaar is. Zo kun je hem direct op de waterleiding aansluiten en dat is een grote stap voorwaarts. BAM Techniek ontwierp deze speciale woonhuissprinkler in samenwerking met de brandweer, waterleidingbedrijven, overheid en enkele andere bedrijven.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’