• Gebruikers zorginstellingen kiezen (op)merk(ing)en zorgvuldig
28 januari 2013
28 jan 2013

Gebruikers zorginstellingen kiezen (op)merk(ing)en zorgvuldig

De komende jaren moeten zorgbedrijven hun gebouwen aanpassen aan de veranderende wensen en behoeften van gebruikers. De technische of facilitaire dienst speelt vooral bij ziekenhuizen en grote zorginstellingen een (mede)beslissende rol in de merkkeuze van producten. Voor alle zorgbedrijven geldt dat de prijs/kwaliteitverhouding, de duurzaamheid en de betrouwbaarheid belangrijke criteria zijn voor de keuze van een merk. Dat blijkt uit de Zorg Bouwplannen Scan 2012 van BouwKennis.

Door de marktwerking in de zorg krijgen de instellingen steeds meer verantwoordelijkheid en vrijheid in hun investeringen. Veelal zullen zorgbedrijven zelf (mee)bepalen welke producten en merken er worden toegepast bij nieuw- of verbouw. BouwKennis onderzocht wie bepaalt welk productmerk wordt gekozen en wat belangrijke criteria zijn voor de keuze van een merk. Daarvoor zijn hoofden van de technische of facilitaire dienst van ziekenhuizen, middelgrote zorginstellingen (minder dan 100 bedden of minder dan 150 fte) en grote zorginstellingen (meer dan 100 bedden of meer dan 150 fte) ondervraagd. Er is voor drie typen producten gevraagd naar de beslisser: installatietechnische producten, ruwbouwproducten en afbouwproducten.
Bij eerstgenoemde geeft 39 procent van de ziekenhuizen en grote zorginstellingen aan dat de keuze wordt gemaakt door de technische of facilitaire dienst zelf. Nog eens 37 procent geeft aan dat die afdeling medebeslissend is en bij 22 procent wordt de beslissing door iemand anders gemaakt. De invloed van de technische dienst is beduidend minder groot bij middelgrote zorginstellingen. 40 procent van hen geeft namelijk aan dat de beslissing door iemand anders wordt gemaakt. Voor ruwbouwproducten geldt dat het verschil tussen de middelgrote zorginstellingen en de ziekenhuizen/grote zorginstellingen nog groter is. 36 procent van de ziekenhuizen/grote zorginstellingen geeft namelijk aan dat bij ruwbouwproducten iemand anders beslist. Bij middelgrote zorginstellingen is dat maar liefst 58 procent. Bij afbouwproducten is de invloed van de technische dienst bij middelgrote bedrijven iets groter. 53 procent heeft invloed op de merkkeuze, hetzij zelfstandig of als medebeslisser. 45 procent geeft aan dat iemand anders de beslisser is.

Merkkeuze
Wat vindt die beslisser nou belangrijk bij het maken van een merkkeuze voor een product? Ruim zes op de tien middelgrote zorginstellingen geeft aan dat de prijs/kwaliteitverhouding hierbij belangrijk is, onder ziekenhuizen en grote zorginstellingen is dat percentage nog hoger. Opvallende tweede is duurzaamheid, met respectievelijk 38 procent en 46 procent. Verder valt op dat middelgrote zorginstellingen vaker aangeven betrouwbaarheid belangrijk te vinden dan ziekenhuizen en grote zorginstellingen. Zij lijken ook vaker af te gaan op advies van experts. Verder speelt voor respectievelijk 14 procent en 15 procent van de middelgrote zorginstellingen en ziekenhuizen/grote zorginstellingen veiligheid een belangrijke rol. Slechts een enkele zorginstelling of een enkel ziekenhuis vindt service belangrijk. ‘Opvallend in een tijd waarin juist vaak gehamerd wordt op serviceverlening om klanten over te halen en te binden. Misschien dat service door zorgbedrijven als vanzelfsprekend wordt ervaren en dat zij er daardoor bij de keuze van een merk minder waarde aan hechten’, aldus BouwKennis.
‘Fabrikanten moeten hun producten dus onder de aandacht brengen door de prijs/kwaliteitverhouding, de duurzaamheid en de betrouwbaarheid van hun merk te benadrukken. Wellicht moeten ze in de toekomst meer doen dan alleen hun eigen product ontwikkelen en verkopen. De klantwensen veranderen en door fluctuerende zorg is er behoefte aan het flexibel kunnen inrichten van ruimtes in ziekenhuizen en instellingen.’