• Einde brandwerende sjoemeldeuren
10 december 2011
10 dec 2011

Jaarlijks zijn er in Nederland ruim 15.000 binnenbranden. Daarvan vindt 42 procent plaats in woongebouwen, de rest vindt grotendeels plaats in bedrijfspanden. Naast brandstichting zijn defecte of verkeerd gebruikte elektrische apparaten (48 procent) de oorzaak van de branden.

Einde brandwerende sjoemeldeuren

Jaarlijks zijn er in Nederland ruim 15.000 binnenbranden. Daarvan vindt 42 procent plaats in woongebouwen, de rest vindt grotendeels plaats in bedrijfspanden. Naast brandstichting zijn defecte of verkeerd gebruikte elektrische apparaten (48 procent) de oorzaak van de branden.

Geen enkele ondernemer hoopt hier ooit mee geconfronteerd te worden, maar een ongeluk zit helaas soms in een klein hoekje. In het verleden werd er door diverse partijen in de markt nog al eens gemakkelijk omgesprongen met de kwalificatie rondom brandwerende buitendeuren en de kozijnen waarin deze geplaatst worden. Een belangrijke vooruitgang hierin wordt het GND-label voor brandwerende deuren (uitgegeven door stichting Garantie Deuren) dat per januari 2012 fysiek herkenbaar in de hangzijde van de deuren zit. GND-buitendeuren worden gemaakt door diverse Nederlandse producenten waaronder Doorwin-dochters Kegro, Tinga en Van Bruchem. GND houten buitendeuren voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving, zijn Komo gecertificeerd en zijn bestand tegen de Nederlandse klimaat omstandigheden. GND-deuren staan voor extra kwaliteit, wat tot uiting komt in een garantie van zes jaar. Alle GND-buitendeuren worden zichtbaar gekenmerkt met een rond label aan de hangzijde van de deur. De GND-brandwerende buitendeuren zijn voorzien van een extra, rond label die de brandwerende eigenschappen weergeven. Door het type label is straks in één oogopslag te zien in welke klasse van brandveiligheid de deur valt, bij wie de verantwoordelijkheid voor plaatsing ligt en wie de aansprakelijkheid draagt voor de brandwerendheid. Normale GND-garantie geldt voor het deurblad en heeft betrekking op constructiefouten, houtaantasting, kromming, doortekenen van raamwerk en vulling bij vlakke deuren, waterdichtheid van het deurblad en inbraakwerendheid. GND brandwerende deuren worden hiermee een expliciet onderdeel van het Komo-certificaat, een kwaliteitsverklaring die de prestaties van een bouwproduct, een bouwelement of een bouwsysteem beschrijft. Er is dus onafhankelijke controle die gegarandeerde zekerheid geeft dat het brandwerende deurelement correct wordt uitgevoerd.

Totale gevelelementen
De brandwerendheid van een deur hangt niet enkel af van het type deur dat in een wand geplaatst wordt. Het zal voor zich spreken dat een deur met bijvoorbeeld een kattenluik erin niet voldoet. Als de kozijnen of de rest van het gevelelement echter ook niet van een bepaalde brandwerendheidsklasse zijn, heeft een brandwerende deur ook geen enkele nut. Ongeacht of het om een binnen- of een buitendeur gaat. De combinatie van kozijn, deur en wand bepaalt de brandveiligheid: de brandwerendheid van een gevel hangt af van de zwakste schakel. Hier wordt echter veel te vaak gemakkelijk overheen gestapt. Door het opzetten van een zekerheidsklasse aan de hand van een keurmerk, wordt een garantiestelsel gecreëerd dat de afnemer ervan verzekert dat het product voldoet aan de gestelde eisen voor brandwerendheid. Dit moet niet verward worden met brandvoortplanting, dat vaak gekoppeld wordt aan specifiek materiaalgebruik en coatings. Bij gevelelementen (zoals deuren) spreekt men van weerstand tegen branddoorslag en brand overslag, WBDBO. Het garantiestelsel is gekoppeld aan drie zekerheidsklassen:
I: Het deurblad voldoet gegarandeerd aan het testcertificaat. Dit houdt in dat het deurblad in basis geschikt is voor toepassing als brandwerende deur. De fabrikant levert een voorschrift over hoe de deur verder verwerkt moet worden, maar is uiteindelijk niet aansprakelijk voor het ook daadwerkelijk brandwerend zijn van de constructie. Een kanttekening hierbij: aangezien een buitendeur ook eisen stelt omtrent buitenduurzaamheid, kwaliteit, inbraakwerendheid en prestatie van het verfsysteem, is zekerheidsklasse 1 alleen van toepassing bij binnendeuren.
II: Het deurblad plus hang- en sluitwerk voldoen gegarandeerd aan het testcertificaat. Hierbij valt het deurblad volledig onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant van alle brandwerende voorzieningen. Het plaatsen van de deur is dat echter niet waardoor de fabrikant ook niet aansprakelijk is voor het wel of niet brandwerend zijn van het kozijn.
III: Het deurblad, hang- en sluitwerk en het kozijn voldoen gegarandeerd aan het testcertificaat. De montage wordt door, of onder verantwoording van, de fabrikant verzorgd. Gecontroleerd wordt of de toegepaste kozijn en of wand(en) voldoen aan de geteste constructie conform de brandtestrapporten. Deze klasse garandeert dat een brandwerend element vuur minimaal 30 of 60 minuten tegenhoudt.

GND-zekerheidsklasse III is het meest ideaal: het deurblad is uitermate geschikt voor de situatie, het kozijn past erbij en er is een passend advies uitgebracht over hoe het kozijn aangesloten moet worden op de wand. Een deur moet een minimaal afwerkingsniveau hebben om het keurmerk te kunnen krijgen en om scheve verhoudingen te voorkomen.

Kwaliteitssignaal
Tot op de dag van vandaag is de brandwerendheid van gevelelementen, en daarmee van gebouwen, een grijs gebied waar veel in geïmproviseerd wordt. Niemand weet eigenlijk met zekerheid of de brandwerendheid voor nieuwbouw en gerenoveerde panden goed uitgevoerd wordt. Door de drie zekerheidsklassen te definiëren, nemen de fabrikanten meer verantwoordelijkheid op het gebied van het brandwerend maken van bouwconstructies. Deze ontwikkeling wordt niet aangestuurd door vraag vanuit de markt, maar doordat de branche zelf de behoefte voelt om dit keurmerk in het leven te roepen en zo een kwaliteitssignaal af te geven. Bij Doorwin verwachten we dat - door de duidelijkheid die het label verschaft - de markt het label in korte tijd accepteert. Niets is tenslotte vervelender voor een aannemer die eindelijk een handtekening onder een oplevering heeft kunnen zetten, om er achter te komen dat de brandwerendheid van het pand nog niet geregeld en gecertificeerd is.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’