• Gemeente hoofdrol  in brandveiligheid
19 juni 2015
19 jun 2015

Gemeente hoofdrol in brandveiligheid

De brandveiligheid in bedrijven is een kerntaak van de gemeente. Daarom wordt het tijd dat de Nederlandse gemeenten die hoofdrol gaan oppakken. Ondanks dat het niet altijd vanzelfsprekend is, roept Brandweer Nederland de gemeenten toch hiertoe op in haar rapport RemBrand.

Daarmee kunnen de Nederlandse beheerders en facilitair managers van utiliteitsgebouwen binnenkort de brandweer over de vloer verwachten, want het Veiligheidsberaad stemde inmiddels in met de aanbevelingen van Brandweer Nederland. “De eerste verantwoordelijkheid voor brandveiligheid ligt bij burgers en bedrijven’, zegt projectleider Elie van Strien van de Raad van Brandweercommandanten en Brandweer Nederland. ‘Maar de gemeente is de eerstverantwoordelijke overheid. Gemeenten hebben een centrale positie in het netwerk en kunnen de vele facetten van brandveiligheid en partners met elkaar verbinden. Denk aan de beleidsterreinen ruimtelijke ordening, milieu, welzijn en huisvesting.”
Om de gemeenten die hoofdrol te laten vervullen, hoeft de wet niet te worden gewijzigd. In artikel 3A van de Wet veiligheidsregio’s staat al dat de Colleges van Burgemeester en Wethouders is belast met de organisatie van de brandweerzorg, waaronder het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar en het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en alles wat daarmee verband houdt.
Het rapport onderscheidt drie risico-niveaus. In de oude binnensteden bestaat het hoogste risico, omdat de tankautospuit binnen de 4 en 9 minuten op de plaats van de brand moet zijn. Het laagste risico ligt in landelijke gebieden. Daar is de opkomsttijd tussen de 12 en 18 minuten en is zelfredzaamheid dus erg belangrijk. “Binnen een regio zijn de risico’s verschillend. We kijken daarnaast waar de kazerne staat en wat het risico in het gebied of de wijk is. Zo hebben we meer ruimte voor maatwerk. Deze benadering doet meer recht aan de huidige situatie”, aldus Van Strien.
Brandweer Nederland pleit voor een integrale aanpak van brandveiligheid door gemeenten. Essentie van het project RemBrand is dus dat er niet alleen op de opkomsttijden wordt ingezoomd. De helft van alle branden zijn woningbranden en daar vallen ook de meeste slachtoffers. Het rapport noemt daarom een hele reeks (preventieve) maatregelen, die brandveiligheid moeten verhogen, waaronder verplichte rookmelders voor alle woningen en veiligheidseisen aan meubilair.
Daarbij wil de brandweer regio’s helpen met de ontwikkeling van een landelijk model voor brandrisicoprofielen. “Daar is nu geen uniform model voor. We moeten hierin natuurlijk dezelfde taal spreken. Als het ergens veiligheidsniveau 6 is, moeten wij weten wat dat betekent.”Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’