• Gevolgen brand in bedrijven onderschat
09 juni 2015
09 jun 2015

Gevolgen brand in bedrijven onderschat

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf onderschatten in hoge mate de gevolgen van een eventuele brand in hun bedrijf of onderneming. Terwijl de praktijk leert dat een brand in de helft van de gevallen leidt tot een faillissement, schat slechts één op de tien middelgrote en kleine ondernemers in Nederland in dat brand kan leiden tot dit faillissement. Zo blijkt uit onderzoek naar risicomanagement dat is uitgevoerd in opdracht van de Rabobank onder 380 Nederlandse ondernemers.

Gemiddeld schatten ondernemers in dat hun bedrijf na een brand 44 dagen stil kan liggen, zonder dat de continuïteit in gevaar komt. De spreiding daarin is groot, want voor 43 procent van de ondernemers geldt dat het bedrijf hooguit twee weken stil kan liggen zonder in de problemen te komen. Mede als gevolg van deze te rooskleurige gedachte beschikt bijna een op de vier ondernemers dan ook niet over een alternatief scenario in geval van brand. Een verkeerde inschatting, aldus Paul Dirken, directeur Bedrijven van de Rabobank: “Brand betekent in veel gevallen dat het bedrijf een tijd stil ligt. De ondernemer heeft alle tijd en aandacht nodig voor wederopbouw, maar de klanten en de concurrentie zitten niet stil. En er is ook nog zoiets als de emotionele impact die een brand en de nasleep hebben op een ondernemer”.
Er is ook verschil in risico-inschatting tussen de verschillende bedrijfstakken. Bedrijven die gericht zijn op consument en (b2c), zien de grootste risico’s in brand (38%), inbraak (32%) en diefstal door personeel (21%). Bedrijven die zich richten op andere bedrijven (b2b) vrezen vooral milieuschade, brand en diefstal door personeel. Voor de concrete risico’s, zoals brand, ziekteverzuim, inbraak en waterschade, is ‘verzekeren’ voor ondernemers de belangrijkste aanpak, terwijl de ondernemers voor minder concrete risico’s zoals fraude, schade door cybercrime en imagoschade voornamelijk kiezen voor een preventieve aanpak: maatregelen nemen om te voorkomen dat de risico’s zich voordoen.
De Rabobank en Interpolis voerden in het afgelopen jaar ruim 1.700 adviesgesprekken met ondernemers over bedrijfsrisico’s. Meest opvallende uit deze gesprekken is dat 500 van deze ondernemers geen plan van aanpak hebben om bedrijfsrisico’s in kaart te brengen en te beheersen. Dirken: “Van de 294 gesignaleerde bedrijfsrisico’s is de helft te voorkomen door goed advies en slimme preventieve maatregelen.”Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’