• Henri van Abbestichting viert jubileum met boek
01 december 2018
01 dec 2018

De Eindhovense Henri van Abbestichting verjaard

Henri van Abbestichting viert jubileum met boek

De Henri van Abbestichting zet zich als onafhankelijke instelling in voor de bescherming van het cultureel erfgoed in Eindhoven en omgeving.

De Eindhovense Henri van Abbestichting viert dit jaar het feit dat ze vijfentwintig jaar geleden werd opgericht. Het heuglijke feit wordt onder meer herdacht door de uitgifte van een boek met de titel “Als de Eindhovense erfgoedwaakhond blaft”, waarin het wel en wee van de stichting wordt beschreven. Auteur is Jan van Schagen, die meer uitgaven met Eindhoven als thema op zijn naam heeft staan.

De Henri van Abbestichting zet zich als onafhankelijke instelling in voor de bescherming van het cultureel erfgoed in Eindhoven en omgeving. Dat is meer dan proberen oude waardevolle panden van vandalisme, verwaarlozing of – in het ergste geval – sloop te redden. De stichting denkt mee over eventuele herbestemming van gebouwen, waarvan de oorspronkelijke functie is komen te vervallen. Een recent voorbeeld is de nieuwe inrichting van de Paterskerk en het Mariënhagecomplex. Door de inzet van de stichting zijn daar waardevolle details bewaard gebleven.

Uitgangspunt
Maar de interesse van de ongeveer veertig leden van de stichting (cultuur- en kunsthistorici, architecten en stedenbouwkundigen, juristen en communicatieadviseurs, bestuurswetenschappers en economen) gaat verder. Uitgaanspunt is de leefbaarheid van de stad. Het gaat daarbij om beeldbepalende situaties, die een plein in zijn geheel of zelfs een totale wijk kunnen omvatten. Het kan ook nieuwbouwplannen betreffen of de bouw van torens. De stichting is niet tegen hoogbouw, maar ziet die graag op daarvoor geschikte plaatsen. Verder heeft groen (met name bomen) en kunst in de openbare ruimte de aandacht. Al die aspecten komen aan bod in het onlangs verschenen boek. Relatief de meeste aandacht krijgt de ontstaansgeschiedenis van de stichting, die begon met een vlammend protest van Olly de Vries-van Abbe, kleindochter van de stichter van het Van Abbemuseum. Zij – en spoedig vele anderen – vond het onverteerbaar, dat het plan voor de uitbreiding van het museum min of meer de vernietiging van het bestaande pand van architect Alexander Kropholler betekende. Er werd een comité met bekende Eindhovenaren gevormd, dat spoedig juridisch in een stichting werd omgezet. De stichting won het geschil met de gemeente na een jarenlang vooral juridisch gevecht met als tussentijdse opsteker de verklaring van het museum tot rijksmonument.

Soortgelijke procedures
Spoedig na de voor de Van Abbestichting zo gunstige uitspraak bleek dat meer burgers verwikkeld waren in soortgelijke procedures met de gemeente. Ze vroegen om steun van de inmiddels door de wol geverfde stichting, hetgeen niet door iedereen in dank werd aanvaard. De stichting ging zich bemoeien met processen, waarvan de gemeente dacht dat ze daar min of meer haar eigen gang in kon gaan. Dat leidde op het stadhuis tot een gevoel van een luis in de pels. Inmiddels zijn we vijfentwintig jaar verder en is er een totaal andere verhouding ontstaan. De gemeente weet de bijdrage van de Van Abbestichting naar waarde te schatten en stelt hout snijdende argumenten erg op prijs. Dat geldt veelal ook voor architecten en projectontwikkelaars, die de stichting in een vroegtijdig stadium van nieuwe plannen weten te vinden.

In het boek worden een veertigtal voorbeelden van betrokkenheid van de stichting besproken. Bij een deel daarvan kan gesproken worden van een succesvolle afronding, maar helaas moet nu en dan ook een teleurstelling worden geslikt. Uiteindelijk kan de conclusie worden getrokken dat de stad er zonder tussenkomst van de Henri van Abbestichting er hier en daar anders zou hebben uitgezien. De jubileumuitgave is voor € 15 verkrijgbaar bij de boekhandels van Van Piere en Van Grinsven en bij de VVV op het Stationsplein. Bestellen (met gratis thuisbezorging) kan ook via  info@jospeters.com.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’