• Het brandmeldpaneel: van noodzaak tot wandsieraad
12 februari 2011
12 feb 2011

Het brandmeldpaneel: van noodzaak tot wandsieraad

De brandweer beoordeelt aan de hand van de grootte en complexiteit van een gebouw of een geografisch brandmeldpaneel is vereist. Indien dit het geval is, hoe maak je van het noodzakelijke geografisch brandmeldpaneel een deugd in de vorm van een fraai visitekaartje?


Ten aanzien van de brandveiligheid van gebouwen is op 1 november 2008 Het Gebruiksbesluit in werking getreden. Sindsdien gelden in heel Nederland dezelfde voorschriften voor brandveilig gebruik van gebouwen. Verantwoordelijkheden van eigenaren en gebruikers ten aanzien van procedures en te nemen maatregelen zijn duidelijk omschreven. Aan de hand van de criteria in Het Gebruiksbesluit wordt onder andere bepaald of een gebouw moet worden voorzien van een brandmeldinstallatie. De brandweer beoordeelt verder aan de hand van de grootte en complexiteit van het gebouw of een geografisch brandmeldpaneel wordt geëist.

Ongevraagde blikvanger
Wordt in uw gebouw een brandmeldinstallatie geïnstalleerd, dan biedt u dat kansen als eigenaar of gebruiker. De installatie zelf is overigens grotendeels onzichtbaar. De kilometerslange kabels, die naar de verschillende brandmelders in de compartimenten van een gebouw lopen, zijn netjes weggewerkt. De brandmeldcentrale is vaak aan het zicht onttrokken en ook de kopjes van de brandmelders worden steeds vernuftiger geïntegreerd in het interieur. Het meest in het oog springende element is het geografisch brandmeldpaneel, voor iedere bezoeker opvallend aanwezig bij binnenkomst. Dat maakt het ongevraagd tot presentatieobject. Door nu wat extra aandacht te besteden aan het ontwerp maakt u van uw brandmeldpaneel een aantrekkelijke blikvanger. Gezien de relatief kleine investering ten opzichte van de kosten van de gehele brandmeldinstallatie, is dat zeer de moeite waard. Hoe maak je van het noodzakelijke geografisch brandmeldpaneel een deugd in de vorm van een fraai visitekaartje? In de eerste plaats is het belangrijk te weten dat de uitvoering van het paneel aan bepaalde regels is gebonden. Symbolen, teksten en hoe het gebouw moet worden weergegeven staan beschreven in norm NEN 2535. Maar hoe de behuizing eruit moet zien en of het paneel in- of opgebouwd moet worden staat niet omschreven. De kleur van de behuizing mag dus worden afgestemd op het interieur. Door het paneel in te bouwen maak je het tot onderdeel van de wand en stoot je er niet tegen aan. Drukknoppen in het paneel zijn netjes vlak af te werken. De kleuren van de weer te geven secties van het gebouw zijn vrij te kiezen. Deze vormelementen bieden de gebruiker of de eigenaar van het pand volop mogelijkheden om de uitstraling van het geografisch paneel naar zijn hand te zetten. Door gebruik te maken van de specialistische kennis en creativiteit van ontwerpers die de meest uiteenlopende brandmeldpanelen dagelijks een eigen aanzicht geven, wordt de geëiste noodzaak een sieraad aan de wand.

Het brandmeldpaneel en brandweer
Als sprekend onderdeel van de entree is de esthetische waarde van een brandmeldpaneel belangrijk, maar dat telt even niet wanneer het er echt toe doet. Medewerker preventie brandweer Edam-Volendam Werner de Groot ziet verschillende brandmeldingen binnenkomen. „Komt een melding binnen, dan rukt onze brandweerploeg zo snel mogelijk uit. Zodra die de brandweeringang - doorgaans de hoofdingang - is binnengekomen, telt maar één ding: antwoord krijgen op de vraag uit welke sectie van het gebouw de melding afkomstig is. Dat moet in één oogopslag zichtbaar en duidelijk zijn. Bij kleinere gebouwen kan nog worden volstaan met een kast die tevens brandmeldcentrale zelf is. Op een display met tekst wordt dan duidelijk of het een hand- of automatische melding betreft en waar de melding vandaan komt. Wordt het gebouw groter of heeft het meer verdiepingen, dan kom je daar niet mee weg. Bij een melding moet je direct, visueel kunnen zien waar je heen moet. Een goed geografisch brandmeldpaneel brengt de meldingshaard en de weg ernaartoe helder in beeld, zodat snel kan worden gehandeld." Werner de Groot maakt deel uit van een beroepskern van zeven brandweermedewerkers in de gemeente Edam-Volendam. Bij nieuwe gebouwen, gebouwen met aanof verbouwingen of gebouwen met een veranderde functionaliteit toetst De Groot of er een geografisch brandmeldpaneel is vereist. Bij alle nieuwe ontwerpen voor dergelijke panelen beoordeelt hij mede of die voldoen aan de gewenste overzichtelijkheid. Waar let hij dan op? „De plattegrond moet voor iedereen logisch en begrijpelijk zijn. Vooral bij grotere en meerlaagse gebouwen is dat een uitdaging. Kleurgebruik is heel bepalend. Door het gebouw in te delen in verschillende secties en ze weer te geven met verschillende kleuren, creëer je overzicht. Ook een duidelijke routing door het gebouw is een belangrijk aandachtspunt. De afgelopen jaren hebben er heel wat geografische brandmeldpanelen onze toets gepasseerd, waarbij het mooie en het functionele heel goed zijn samengegaan", aldus de Groot.

Vraag naar een specialist
De installateur hecht sterk aan een brandmeldpaneel dat zich gemakkelijk laat aansluiten (plug & play) en feilloos functioneert. Zijn focus ligt vooral op het technische vlak, een elegant ontwerp is uitdrukkelijk in het belang van de eigenaar of gebruiker. Vindt u de uitstraling en afwerking van uw geografisch brandmeldpaneel belangrijk, laat uw installateur dan weten dat u in overleg wilt treden met een specialist. Hij brengt u graag in contact met de professional die dagelijks representatieve en deugdelijke brandmeldpanelen ontwerpt, rekening houdend met de stijl en het interieur van uw gebouw. Zo ligt, in het verlengde van Het Gebruiksbesluit en ondanks NEN-normen en brandweereisen, een fraai geografisch brandmeldpaneel binnen ieders handbereik.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’