• Het dak als werkplek - procesborging bij veilig (laten) werken
12 augustus 2016
12 aug 2016

Vanuit de Arbowet, het Bouwbesluit 2012, de Woningwet en het Burgerlijk Wetboek dient gebouwonderhoud veilig te kunnen worden uitgevoerd. In de keten van verantwoordelijkheden heeft iedereen hierin zijn rol, van architect tot onderhoudsbedrijf.

Het dak als werkplek - procesborging bij veilig (laten) werken

Op het gebied van dakveiligheid zijn we in een fase aanbeland dat iedereen gaat beseffen dat het in de keten van aansprakelijkheid noodzaak is om het proces rondom het veilig (laten) werken op hoogte goed te borgen. Wat zegt de wet- en regelgeving? Wat moeten we goed regelen? En wie doet wat? Op welk moment?

Gebouweigenaren, gebouwbeheerders, technische beheerders, facilitair managers, adviseurs, architecten, uitvoerende onderhoudsbedrijven.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’