• Het is nodig om 'cybereisen' te standaardiseren’
05 juni 2018
05 jun 2018

Het is nodig om 'cybereisen' te standaardiseren’

Het Agentschap Telecom, dat in Nederland onder meer toeziet op de betrouwbaarheid en veiligheid van communicatienetwerken, pleit voor minimumstandaarden en -eisen voor beveiliging van internet-of-things-apparatuur.

Het Agentschap Telecom is van mening dat er standaard 'cybereisen' moeten komen, waaraan apparaten met een internetverbinding moeten voldoen. Het agentschap noemt geen concrete voorbeelden van dat soort eisen en schrijft dat 'in afwachting van wetgeving voor de cyberveiligheid van apparatuur niet kan worden stilgezeten'. Zo moeten fabrikanten meer eigen verantwoordelijkheid nemen en veiligere producten ontwerpen. Daarnaast is voorlichting aan consumenten een mogelijkheid om het belang van veilige apparatuur te onderstrepen. Onveilige apparaten kunnen worden misbruikt om netwerken en bedrijfsprocessen te verstoren, zo waarschuwt het Agentschap Telecom verder. Directeur-hoofdinspecteur Peter Spijkerman refereert aan de Europese CE-markering, die volgens hem vruchten heeft afgeworpen om storing door radioapparatuur te voorkomen. Een uitbreiding van deze regels met eisen voor iot-apparatuur kan volgens hem een 'snelle en effectieve' oplossing bieden. Er is al langer een discussie over de noodzaak van het invoeren van minimumeisen voor iot-apparaten. Begin dit jaar pleitte de Cyber Security Raad ervoor om onveilige apparatuur van de Europese markt te weren. In die adviezen kwamen ook minimumeisen terug, bijvoorbeeld ten aanzien van de periode waarin de fabrikant veiligheidsupdates blijft aanbieden. Ook moeten apparaten volgens de organisatie blijven werken, als ze niet met het internet zijn verbonden. Het kabinet nam in maart een motie aan om op Europees niveau voor certificering van iot-apparatuur te pleiten.  Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’