• Hoe voorkom je een Disco Inferno?
11 februari 2013
11 feb 2013

Een zeer brandbare geluidsisolerende schuim, lege brandblussers en een klungelige vluchtroute zijn de oorzaak van de dramatische afloop van de discotheekbrand in het Braziliaanse Santa Maria. Hoewel er in de Nederlandse horeca, bedrijven en instellingen ook nog volop mankementen voorkomen op het gebied van brandpreventie, is een dergelijk drama met 235 slachtoffers niet snel denkbaar in ons land. Maar we moeten wel alerter zijn op brandpreventie en brandstichting in het bijzonder, zo concluderen verschillende partijen.

Hoe voorkom je een Disco Inferno?

Uit recente cijfers van het NIVRE, het Nederlands Instituut Van Register Experts, blijkt dat er jaarlijks 90 tot 100 branden zijn met meer dan een miljoen euro schade. In 2012 vonden zelfs 120 grote branden plaats en het totale schadebedrag kwam uit op ruim 365 miljoen euro.
Daarom komen MKB Nederland, VNO-NCW en het Verbond van Verzekeraars met een nieuw gezamenlijk initiatief. Een website, checklist, brochure en voorlichtingsfilmpje moeten ondernemers extra bewust te maken van het belang van brandpreventie. Met toegankelijke en praktische informatie willen zij grote en kleine bedrijven helpen met een meer beleidsmatige en structurele aanpak bij het beperken van de risico’s op en de gevolgen van brand.
De campagne is bedoeld om ondernemers te helpen om zich beter te wapenen tegen brand. Uit cijfers blijkt namelijk dat zo’n vijftig procent van de bedrijven een grote brand, ook al is de volledige schade uitgekeerd, niet meer te boven komt. Op de website checklistbrand.nl kunnen ondernemers terecht voor praktische tips en aandachtspunten, ondersteund door een voorlichtingsfilmpje. De checklist neemt de ondernemer mee langs vier concrete terreinen: het bedrijfsterrein, brandbare materialen, het gebouw zelf en brandbestrijding. Het invullen van de checklist levert de ondernemer binnen tien minuten een concreet en persoonlijk advies op met meer inzicht in de kwetsbare plekken van de onderneming en tips om concrete maatregelen te treffen.

Mankementen bij inspecties
Een goed initiatief, meent branchegenoot Sjaak Kerssens, directeur van de Brand Preventie Groep. Zijn bedrijf verzorgt de controle en het onderhoud bij ondernemingen van onder meer blusmiddelen en noodverlichtingen. Daarnaast adviseert het bedrijf op het gebied van opleidingen, ontruimingsoefeningen en vluchtplannen. ‘Een dergelijk grote brand met zulke dramatische consequenties als in Brazilië, is hier in Nederland niet denkbaar’, zegt Kerssens. ‘Het ontstond nadat er dubieus vuurwerk werd afgestoken in de discotheek. Dat is iets dat sowieso niet snel meer zal voorkomen in Nederland, iedereen herinnert zich het drama in het Hemeltje in Volendam nog. Wij treffen ook nog geregeld mankementen aan bij inspecties, maar die zijn niet van zo’n ernstige aard als in Brazilië. Als de ondernemers zich aan de voorschriften houden, wat ze overwegend ook echt doen, kan zo’n grote brand worden voorkomen’, aldus Kerssens. De Brand Preventie Groep heeft speciaal voor haar klanten een logboek samengesteld. Met dit boek kunnen de ondernemers zelf maandelijks een brandinspectie houden, iets wat ze verplicht zijn sinds de invoering van het nieuwe Bouwbesluit 2012. Het bevat een duidelijke en overzichtelijke checklist die in een mum van tijd is ingevuld. Toch zijn er nog altijd ondernemers die de controle niet uitvoeren. ‘Meestal is dat helemaal geen onwil, maar het komt er gewoon niet van. Sommige bedrijven laten ons ook de maandelijkse inspectie doen, zodat die zorg uit handen is gegeven. Ik schat dat tien procent van de bedrijven voorop loopt en steevast iets wil verbeteren. Zeventig procent houdt zich netjes aan de geldende eisen en regels, maar daarnaast is er toch nog altijd een grote groep ondernemers, zo’n twintig procent, die niets of nauwelijks in brandpreventie wil investeren. Zij doen echt alleen het noodzakelijke en zullen geen stuiver teveel uitgeven aan brandpreventie. Pas als ze meerdere waarschuwingen krijgen, nemen ze maatregelen om zo sluiting van hun zaak te voorkomen. We moeten daarom met z’n allen alerter zijn op brandgevaar en gelukkig zit de inspectie in Nederland er goed bovenop zodat grote drama’s zoveel mogelijk beperkt blijven.’

Extra aandacht
Extra aandacht wordt er van bedrijven gevraagd voor maatregelen tegen brandstichting. Het vaststellen van een brandoorzaak is niet altijd makkelijk, maar naar schatting wordt twintig procent van de branden veroorzaakt door brandstichting. Vandalisme is een van de belangrijkste redenen voor brandstichting. In principe kan in ieder gebouw een brand worden aangestoken, maar sommige gebouwen vormen een hoger risico dan andere. Zo hebben scholen, leegstaande gebouwen en bedrijven met grote hoeveelheden brandbare (buiten)opslag een hogere kans om door brandstichting te worden getroffen dan andere gebouwen. In vergelijking met een ‘normale’ brand levert brandstichting vaak meer schade op, omdat er veelal op meerdere punten brand wordt gesticht en er daarvoor tevens kwetsbare punten worden gezocht. Er wordt daarnaast vaak gebruik gemaakt van benzine of andere brandversnellers. Ook wordt de brand vaak gesticht op een moment dat deze niet zo snel wordt ontdekt, bijvoorbeeld tijdens sluitingstijd. 
Roland DuivisMercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’