• Hulp bij besparen energie op school
20 februari 2018
20 feb 2018

Hulp bij besparen energie op school

Scholen besteden over het algemeen te weinig aandacht aan hun energieverbruik. Daardoor is de energierekening soms wel dertig tot veertig procent te hoog en voldoen veel scholen niet aan de wettelijke verplichtingen. In het energieakkoord is afgesproken dat gemeenten en provincies meer prioriteit gaan geven aan toezicht op de verplichting tot energiebesparing.  

Naast de reguliere milieucontroles, waarin energie wordt meegenomen, kunnen toezichthouders van omgevingsdiensten in de komende jaren scholen bezoeken voor een specifieke controle op de energiebesparingsverplichtingen. Als hulpmiddel bij energiebesparing in scholen, zijn erkende maatregellijsten opgesteld voor onderwijsgebouwen. Wanneer al deze erkende maatregelen zijn getroffen, voldoet de school aan de wettelijke verplichtingen. Wat en waar een school kan besparen, is sterk afhankelijk van de situatie en van de maatregelen die al zijn getroffen. Staat de school nog aan het begin, dan is het zaak eerst inzicht te krijgen in de uitgangssituatie door bijvoorbeeld:

-      uitvoeren van een doe-het-zelf checklist energiebesparing op school. Er zijn checklisten waarmee leerlingen zelf aan de slag kunnen om de duurzaamheid van hun school te meten;

-      het uitvoeren van een maatwerkadvies door een gecertificeerd energieadviseur. Kijk op de website van Greendeal scholen of kwaliteitsregister QBISNL;

-      het installatiebedrijf vragen een onafhankelijke Installatie Scan voor scholen uit te voeren;

-      aan de slag gaan met energiemanagement en kiezen van een passend energiemanagementsysteem (EMS). Voor investeringen in energiebesparende maatregelen zijn fiscale regelingen en subsidies beschikbaar. Op de website van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) is een volledig overzicht van de mogelijkheden te vinden. Er kan worden gezocht per branche, per maatregel of doel van de investering.  



Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’