• ‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’
01 december 2018
01 dec 2018

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen. De mannen en vrouwen die via deze organisatie worden gedetacheerd bij bedrijven, zijn echter werkzaam in de meest uiteenlopende functies. Van chauffeur tot assemblagemedewerker en van monteur tot conciërge op een basisschool. “Voor ons is er meer dan alleen het sociale en financiële aspect”, zegt Toine van der Sanden, managing director van FLOS bv. “De Ergon-medewerkers hebben écht een meerwaarde voor ons bedrijf.”

FLOS bv. is sinds 1963 toeleverancier van kleine technische producten en bevestigingsmaterialen en onder meer werkzaam voor DAF. “Ergon heeft bij ons in totaal achttien mensen gedetacheerd. Wij zijn er zeer tevreden over. De meeste Ergon-medewerkers hebben wel wat meer begeleiding nodig, maar ze functioneren prima en zijn zeer betrokken bij het werk en het bedrijf.” Michiel van Rijsingen, algemeen directeur van Plano Plastic, valt hem bij: “Op een personeelsbestand van zo’n zeventig werknemers, hebben we twaalf Ergon-medewerkers. Zij zijn over het gehele bedrijf werkzaam.”

Plano Plastics Group biedt een uitgebreid assortiment kunststoffen aan, waarbij de persoonlijke aanpak, service en het actief meedenken met de klant centraal staat. Van Rijsingen: “Per afdeling hebben we één à twee Ergon-medewerkers. Sommigen werken al acht of negen jaar bij ons. Zij worden volledig geaccepteerd door het andere personeel en zijn volwaardige werknemers. Ze zijn gedetacheerd volgens de zogeheten LKS-regeling (Loon Kosten Subsidie, red.).” Mirjam van den Hurk, werkmakelaar bij de Ergon: “Deze regeling valt onder de participatiewet. Mensen van Ergon, die bij een bepaald bedrijf in dienst komen, worden getest op wat ze wel en niet kunnen. Daarop wordt de subsidie bepaald.”

Rugdekking
Naast de LKS-regeling kunnen bedrijven die Ergon-medewerkers in dienst nemen, ook gebruik maken van de no-risk-polis, aldus Van den Hurk. “Dit is een belangrijk punt”, zegt Van Rijsingen. “Zeker als we de medewerkers nog niet kennen. Met name op sociaal vlak. We hebben geregeld te maken met uitval. En dan hebben we extra rugdekking, door die no-risk polis. Hierdoor zetten wij als bedrijf eerder de stap om mensen van Ergon een kans te geven. En de laatste jaren hebben we eigenlijk ook weinig beweging in het personeelsbestand gehad.”

Van der Sanden herkent dit wel en vult aan: “Werknemers met een problematiek vallen inderdaad wat eerder uit. Wij hebben bijvoorbeeld meegemaakt dat iemand om 11.00 uur naar de tandarts ging en vervolgens die dag niet meer terug kwam. En hij vond dit heel normaal. Daar moeten we ook mee handelen.” Rob den Teuling, bedrijfsdirecteur Ergon en het participatiebedrijf licht toe dat deze Ergon-gerelateerde werkzaamheden onder de term ‘gesubsidieerd werk’ vallen (oorspronkelijke SW, LKS en beschut werken, red.). Dus waar heb je een geldelijke subsidie voor werkgevers nodig, om het mogelijk aantrekkelijk te maken om mensen, die niet zelfstandig hun eigen loon kunnen terugverdienen, toch in het werkproces te krijgen?”

Dit doet Ergon met mensen die in het eigen bedrijf werken, maar daarnaast ook bij reguliere bedrijven. “En dit willen we graag zo veel mogelijk”, verklaart Den Teuling. “In zo’n zestig procent van de gevallen werken onze mensen in de eerder genoemde gesubsidieerde vorm bij reguliere bedrijven. Dit kan in hele grote groepen zijn, zoals bijvoorbeeld bij DAF (daar zitten ongeveer driehonderd Ergon-medewerkers, red.), maar bij een andere (onderwijs)instelling zit er maar eentje. Of, zoals bij Flos en Plano, een kleine groep. Een vermenging dus van een aantal mensen binnen het grotere geheel van het bedrijf of de organisatie.”

Talent
Dit is volgens Van Rijsingen ook het beste. “Je moet de Ergon-medewerkers niet allemaal op één afdeling zetten. Dit werkt niet. Maar als ik helemaal geen mensen heb van Ergon werkt het ook niet. We hebben best veel mensen met een autistische achtergrond en die vinden bepaald werk écht hun ding. Terwijl iemand uit de reguliere arbeidsmarkt dit routinematig werken na een dag of drie echt zat is” Van der Sanden: “Mijn dochter kwam vakantiewerk doen op de assemblage en ze zei ’s avonds tegen me: ‘Ik snap er niks van. Er is een dame op onze afdeling, die doet al dertien jaar hetzelfde werk.’ Ik heb toen geantwoord: ‘Dat is nu talent. ‘ Mijn dochter keek me vragend aan. ‘Zij heeft het talent om dit te kunnen doen. Daarom is ze ook heel belangrijk op die positie.’ En dit geloof ik ook echt!”

Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten en zijn eigen toevoeging en meerwaarde voor een bedrijf, zo erkent Van der Sanden. “De een is wat sneller en de ander is wat langzamer, maar dat kun je ook allemaal terugbrengen tot iets. Daarom krijg je ook subsidie en word je ook gedekt als mensen er een paar dagen niet zijn. Dit moet je wel allemaal meetellen. Als je hiervoor als werkgever niet openstaat, wordt het een moeilijke zaak.” Van Rijsingen: “Het is gewoon zo dat het eerste half jaar de nieuwe medewerkers meer sturing nodig hebben, dan daarna. Maar dit geldt eigenlijk ook voor een deel van het reguliere personeel dat bij ons begint. Daarna zijn de mensen geïntegreerd in hun werkgroep en loopt het goed.”

Begeleiding
Van den Hurk benadrukt dat de ‘Ergon-werknemer’ niet onder één noemer is samen te vatten. “We hebben mensen met een heel hoge opleiding, maar die door hun autisme niet in het reguliere arbeidsproces kunnen functioneren. Maar ook mensen die een veel lager denkniveau hebben of die door een drank- of drugsverleden een tijdje uit de running zijn geweest. Het is dan belangrijk dat ze een goede begeleiding krijgen. Dit kan via een jobcoach van ons, maar kan ook worden ‘uitbesteed’ aan iemand binnen het bedrijf.” Van der Sanden: “Wij doen het voor negentig procent zelf en dit werkt heel goed, maar niet iedereen heeft daar gelegenheid voor. Of de kennis.”

Den Teuling hoort dit geïnteresseerd aan en oppert de mogelijkheid om een opleidingstraject op te zetten voor interne jobcoaches. “We kunnen de mensen trainen om om te gaan met bepaalde beperkingen. Dan kunnen de bedrijven dit in eigen hand nemen en jobcoaching aanbieden op elk gewenst moment. De ene keer gaat het om moeilijkheden op het werk, maar het kan ook gaan dat een werknemer niet goed functioneert door problemen in de privésfeer. Al realiseer ik me wel dat een externe jobcoach wellicht meer als een vertrouwenspersoon wordt gezien, dan een collega in het bedrijf. Dat is misschien toch te dichtbij. De gedachte om jobcoaching te vervangen door transitiecoaching is mijns inziens echter zeer interessant.”

Problemen
Alle positieve geluiden ten spijt, geven Van der Sanden en Van Rijsingen ook toe dat ze wel eens hebben gedacht ‘waar zijn we aan begonnen?’. “Mensen die door privéomstandigheden, denk aan drank- of drugsgebruik, zich zo in de problemen hebben gewerkt, dat ze op het werk óf niet aanwezig zijn óf niet meer normaal kunnen werken”, verklaart Van Rijsingen. “En dit merk je meestal pas na een paar dagen of zelfs weken. We hebben het al verschillende malen meegemaakt: iemand die eerst een topper was in ons bedrijf, kon plotseling bijna niet meer functioneren. Met slordige fouten tot gevolg.”

Van der Sanden wil een en ander wel enigszins nuanceren, want deze problemen kunnen natuurlijk ook ontstaan bij een ‘reguliere’ werknemer. “Die kunnen ook van iets kleins iets groots maken. Het is eigenlijk heel simpel: als ik een order heb uitstaan, met een deadline, reken ik op een bepaald aantal mensen. Als er dan door omstandigheden een paar wegvallen, is dit niet zomaar op te vangen.” Van Rijsingen: “We hebben enige tijd geleden wel een ‘schoonmaak’ gehouden. Mensen die een drank- of drugsprobleem hadden, hebben we de wacht aangezegd. Als ze hun leven niet wilden of konden verbeteren, hebben we er afscheid van genomen. Je moet ergens een streep trekken.”


‘Acceptatie van collega’s is belangrijk. Quasfeer, kwaliteit, betrokkenheid en samenwerking’


Betrokkenheid
“Ondernemers die oog hebben voor het wel en wee van hun medewerkers, krijgen dat terug”, oordeelt Van den Hurk. Dit is moeilijk te meten, maar die krijgen niet alleen waardering van hun personeel, maar ook betrokkenheid. Ze zijn trots op hun bedrijf en wat ze doen.” Van der Sanden onderkent dit: “Dit is ook de boodschap aan andere bedrijven. We doen het zeker niet alleen uit financieel oogpunt. Het sociale aspect is ook belangrijk. Mijns inziens is het een gezamenlijke verantwoordelijkheid om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. En iedereen heeft een vaardigheid die is te gebruiken.”

Zonder subsidies zou het echter wel een stuk moeilijker worden, geeft Van der Sanden toe. “We maken onderdeel uit van een beursgenoteerd bedrijf en KPI’s zijn heel belangrijk. Dit is de reden dat ik mensen van Ergon op detacheringsbasis wil hebben. Dan heb ik ze niet als fte. Zou dit wél het geval zijn, dan krijgen we zeker tegenwerking van bovenaf. Dan wordt er gezegd dat we maar goedkopere arbeidskrachten uit Polen of Tsjechië moeten halen. Maar ik wil de mensen die ik nu heb graag houden. Vandaar deze constructie…”

Van den Hurk hoort het tevreden aan. Ze is heel duidelijk in haar mening. “Als je wilt groeien als ondernemer en je moet gebruik maken van menselijk kapitaal, dan ontkom je er niet aan daarmee om te gaan. Want robots kunnen uiteindelijk niet alles doen.” Van der Sanden is het hiermee eens, maar benadrukt dat hij wel gedwongen wordt om te robotiseren. Waarom? Omdat het aanbod van werknemers van Ergon er niet meer is.” Van Rijsingen: “Ik denk dat het goed is om een bepaalde gelaagdheid in je bedrijf te krijgen. Verschillende mensen, verschillende niveaus, verschillende culturen. De Ergon-medewerkers hebben ook in dit geval dus een duidelijke meerwaarde.”Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’