• Is uw gebouw fit voor de toekomst?
12 maart 2019
12 mrt 2019

Is uw gebouw fit voor de toekomst?

Een museum stelt andere eisen aan haar gebouw dan bijvoorbeeld een ziekenhuis of een chemische in- dustrie. Iedere situatie is anders en met de toenemende verstedelijking en de opkomst van het Internet of Things, staan we voor een gigantische transitie naar ‘smart’ in gebouwbeheer”, zegt Roeland Staal. Hij is Senior manager strategy, consultancy and customer care bij Bosch Energy and Building Solutions.    

Om de veiligheid, efficiëntie en comfort  in gebouwen te verhogen levert Bosch Energy and Building Solutions geïntegreerde en te koppelen totaaloplossingen op gebied van veiligheid, beveiliging, communicatie en crisismanagement. Innovatieve technologieën en jarenlange ervaring maken Bosch niet zozeer een leverancier maar veel meer een betrouwbare partner voor de lange termijn. „Geen hit-and-run mentaliteit”, schetst Staal de werkwijze. „Wel co-creatie, as a service, waarbij we als partners samen kijken hoe we een gebouw écht slim kunnen maken.”  

Verstedelijking en demografische veranderingen maken dit noodzakelijk. Wonen er nu wereldwijd zo’n drie miljard mensen in steden, over dertig jaar zal  dat aantal zijn verdubbeld. Dat vraagt veel nieuwbouw maar ook daaraan zijn grenzen. Op renovatie van bestaande bouw zal de komende jaren dus nog veel meer worden ingezet. Het hergebruik van deze panden gaat in de filosofie van Bosch hand in hand met slimme systeemintegratie. De verwachting is dan ook dat het aantal ‘connected things’ wereld- wijd in 2020 is gestegen tot 20 miljard (6 miljard in 2016).  

Meer stakeholders
„Om steden en gebouwen leefbaar en werkbaar te houden zijn slimme oplossingen nodig. Denk aan infrastructuur, het bevorderen van de doorstroom van het verkeer, veiligheid op straat en energie verbruik van gebouwen. Een groot verschil met vroeger. Mensen moesten zich aanpassen aan de omgeving, dat is nu andersom. De vraag naar geïntegreerde en ‘connected’ totaaloplossingen voor de openbare ruimte en in gebouwen zal alleen maar stijgen.”, aldus Staal. Dat is ook niet verwonderlijk als je kijkt naar de steeds hogere eisen die worden gesteld aan gebouwen. Door de veranderende wet en regelgeving omtrent CO2-uistoot en energiebeheer worden gebouwbeheerders gedwongen slimme oplossingen te vinden.

En dat het speelveld aan het veranderen is mensen steeds meer de nut en nood zaak van ‘smart’ ontdekken in gebouwen ondervindt Staal dagelijks in de praktijk. Het is tegenwoordig namelijk een stuk drukker om de tafel. „Voorheen zaten we alleen met de gebouwbeheerder om tafel. Nu zijn er veel meer stakeholders bij betrokken, zoals de facilitair manager of een safety officer.”  

Stijgende vraag naar veiligheid en beveiliging
Gebouwen van vandaag hebben verschillende, veelal individueel opererende sys- temen voor veiligheid, klimaatbeheersing, verlichting en energie. Vaak communiceren deze niet met elkaar. Staal: „De data wordt niet smart gemaakt, daardoor reageren we in gebouwen vaak reactief op storingen, onderhoud en incidenten in plaats van proactief.” Niet alleen de vraag naar comfort en efficiency nemen daarmee toe, ook stijgt de behoefte aan veiligheid en beveiliging.

Concreet levert en beheert Bosch Energy and Building solutions hiervoor zowel eenvoudige als zeer complexe veiligheids en beveiligingsoplossingen op het gebied van o.a. brand, ontruiming, communicatie, inbraak, video, toegangscontrole en crisismanagement.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’