• Kansen om kunstmatige intelligentie volledig te gebruiken
17 januari 2018
17 jan 2018

Kansen om kunstmatige intelligentie volledig te gebruiken

Steven Van Belleghem neemt de lezers in zijn boek 'Customers the day after tomorrow' mee in de zoektocht naar klanten in een wereld van kunstmatige intelligentie, bots en automatisering. In Europa worden op dit gebied voorzichtige stappen gemaakt, maar dit werelddeel doet nog duidelijk onder voor China en de Verenigde Staten. Dit zijn de koplopers in deze nieuwe industriële revolutie.  

,,We bevinden ons aan het begin van een nieuwe fase in de digitale transformatie’’, aldus Van Belleghem. ,,De eerste fase ging over het vrijkomen van informatie via de brede verspreiding van het internet. De tweede fase ging over mobiele technologie en nieuwe vormen van communicatie. De derde fase gaat over automatisering en artificiële intelligentie. Voor klanten breekt een periode aan van ongekende kwaliteit in dienstverlening. Via slimme technologie kunnen bedrijven problemen oplossen voor klanten de problemen vaststellen. Sneller dan real-time customer service wordt de nieuwe norm.’’ Maar Wat moeten Europeanen doen om de kansen van deze innovatieve technologie volledig aan te grijpen? Koen Groen, contentmarketeer bij Pulse Media Online, zette de tien geboden voor kunstmatige intelligentie in Europa op een rijtje:  

1. Volg en geef het goede voorbeeld Europese overheden moeten ambitieuze digitaliseringsdoelen stellen voor hun publieke sector. Wanneer ze hun dienstverlening digitaliseren op een manier die efficiënter is, meer interactie biedt en rendement oplevert, volgen binnenlandse bedrijven deze innovatieve koers snel.  

2. Zet in op een grensoverschrijdende markt Hoe groter de digitalisering van een land, des te groter het potentieel van artificial intelligence. De technologie is namelijk gebaseerd op big data en die gegevens moeten logischerwijs verzameld worden. De verantwoordelijkheid ligt bij de overheid om daar het startsein in te geven, want veel big data-toepassingen worden nog belemmerd door bijvoorbeeld privacywetgeving. Dit is natuurlijk een goede barrière maar bepaalde wetten en regels moeten baan moeten maken voor AI.  

3. Omarm de groei van grootschalige digitale innovaties Digitale platformen zijn krachtige middelen om grensoverschrijdende handel te stimuleren en het bereik van midden- en kleinbedrijven te vergroten. Daarnaast zorgt het ervoor dat functies binnen bedrijven makkelijker gevuld kunnen worden. Werving speelt zich namelijk al jaren hoofdzakelijk af via vacaturesites en LinkedIn. Digitale platformen zijn dus op veel gebieden de drijvende krachten in het bedrijfsleven. Maar ook hier geldt dat wet- en regelgeving innovatie vaak in de weg staat.  

4. Investeer in toonaangevende digitale ecosystemen De toekomst van Europa’s economische succes hangt af van de mogelijkheid en bereidheid om meer geld te investeren in de digitale infrastructuur. En AI gaat daar een steeds belangrijker onderdeel van uitmaken. Om dit te realiseren is het belangrijk om buitenlandse investeerders aan te trekken die een aanvulling kunnen vormen op de huidige staat van digitalisering.  

5. Meer investeren én experimenteren Europa kent verschillende startups die zich bezighouden met AI. In steden als Amsterdam, Barcelona en Stockholm worden er al veel verschillende projecten opgezet. Er is echter wel ruimte voor verbetering op het gebied van bedrijfsontwikkeling en toegang tot kapitaal. Europese overheden kunnen meer doen om dit soort experimenten te faciliteren, zoals het Verenigd Koninkrijk heeft gedaan in de gezondheidszorg. Daar wordt bijvoorbeeld al gebruikgemaakt van een robot die de ziekte van Alzheimer kan identificeren.  

6. Herstel de economische groei Het herstel van de economische groei is essentieel om bedrijven weer het vertrouwen te geven om grote investeringen te doen. Veel Europese landen voelen volgens het onderzoeksrapport 'European Business: Overcoming Uncertainty, Strengthening Recovery' namelijk nog steeds de nasleep van de economische crisis. De onzekerheid die hieruit voorkomt, staat het nemen van risico’s in de weg. Dit heeft er wellicht in geresulteerd dat iets minder dan de helft van de AI-investeringen naar bedrijven en organisaties buiten de Europese markt gaan.  

7. Spoor ondernemerschap aan en creëer banen Nieuwe producten, activiteiten en businessmodellen worden steeds belangrijker in Europa. Vooral omdat de relatief hoge loonkosten in dit werelddeel leiden tot veel interesse in automatisering. Grote bedrijven investeren in AI om deze loonkosten te drukken en er wordt geschat dat AI het komende decennium miljoenen banen overneemt. Dit blijkt uit een enquête van Oxford en Yale University onder 352 onderzoekers op het gebied van AI. McKinsey schat dat digitalisering van de economie de komende tien jaar verdubbelt. En daarmee ook het potentieel van AI.  

8. Ontwikkel menselijk kapitaal Het onderwijs speelt een sleutelrol in het versnellen van de digitalisering en het voorbereiden op AI. Beleidsmakers en bedrijfsleiders moeten dus samenwerken met onderwijsinstellingen om de bètavakken als technologie en wiskunde naar een hoger niveau te tillen. Dit kunnen ze bewerkstelligen door de nadruk te leggen op creativiteit en kritisch systeemdenken. Daarnaast worden training en omscholing voor mensen aan het begin of in het midden van hun carrière ook steeds belangrijker. Veel functies kunnen in de nabije toekomst namelijk sterk gaan veranderen.  

9. Verbeter de arbeidsmarktdynamiek Grotere mobiliteit en optimale benutting van talent zijn noodzakelijk om de Europese arbeidsmarkt vloeiender te maken. Digitale platformen kunnen dat ondersteunen en bieden veel mogelijkheden voor individuen om inkomsten te verdienen buiten de traditionele arbeidsovereenkomsten. Arbeidsorganisaties kunnen hier hun bijdrage aan leveren, door de positie van vaste werknemers veilig te stellen en flexwerkers en freelancers te ondersteunen. Zo worden mensen voorbereid op het toekomstige werken.  

10. Heroverweeg stelsels voor sociale zekerheid Europese socialezekerheidsstelsels zijn in hun huidige vorm aan vervanging toe. Als automatisering banen laat verdwijnen en salarissen drukt, zijn nieuwe maatregelen nodig. Denk hierbij aan omscholing, sociale vangnetten, verschillende vormen van belasting, maar misschien ook een universeel basisinkomen.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’