• Kantorenloods pakt leegstand aan
12 juli 2013
12 jul 2013

Kantorenloods pakt leegstand aan

Vandaag wordt het convenant voor de Kantorenloods Haarlemmermeer / Schiphol ondertekend. Een vertegenwoordiging van partijen zoals onder meer AM, BAM Utiliteitsbouw, Kamer van Koophandel, AW Groep en Schenk Makelaars is hierbij aanwezig. De Kantorenloods Haarlemmermeer/Schiphol acht het van belang dat de markt concrete onderzoeken opstart en enthousiasmeert waar mogelijk voor herbestemming en transformatie. Het doel is om de leegstand op kantorenparken en bedrijventerreinen te verminderen.

Het opzetten van de kantorenloods, waarbij de vastgoedeigenaren worden gestimuleerd en gefaciliteerd bij het omzetten van hun leegstaande kantoorpanden naar andere functies, zoals woningen, hotels, ruimten voor creatieve, startende bedrijven en broedplaatsen (in samenwerking met de andere loodsen). Het matcht ruimteaanbieders met ruimtevragers in het transformatieproces en ‘loodst’ partijen door de gemeentelijke organisatie, procedures en regelgeving. De afgelopen jaren zijn er mede op initiatief van de kantorenloods verschillende projecten gestart, instrumenten ontwikkeld en toegepast en procedures bespoedigd om panden of gebieden te transformeren. Een overzicht is te vinden op www.de-kantorenloods.nl.