• Vernieuwde keurmerken veiligheidsbranche
17 oktober 2016
17 okt 2016

Vernieuwde keurmerken veiligheidsbranche

Met ingang van 2017 zijn de keurmerken Beveiliging, Evenementenbeveiliging, Geld- en Waardetransport en Horecabeveiliging vernieuwd. Er is een nieuw normendocument dat de huidige, afzonderlijke versies gaat vervangen.

Het belangrijkste doel van de vernieuwing is meer toegevoegde waarde van het keurmerk te creëren voor de opdrachtgever en de keurmerkhouder. Zo gaat het keurmerk een uitspraak doen over de kwaliteit van de dienstverlening en de expertise van de beveiligingsorganisatie. Binnenkort zal het nieuwe keurmerk bij alle betrokkenen worden geïntroduceerd.
De opzet van het normendocument is anders dan voorheen. Niet langer zijn er verschillende keurmerkdocumenten. Het nieuwe keurmerk bevat basiseisen en specifieke eisen voor de specifieke beveiligingsdiensten zoals geld- en waardelogistiek, evenementenbeveiliging en horecabeveiliging. Als een organisatie een keurmerk wil behalen, dient het minimaal te voldoen aan de basiseisen en aan de eisen van een specifieke beveiligingsdienst. De specifieke eisen bevatten aanvullingen of wijzigingen ten opzichte van de basiseisen.

Processen en procedures
In de nieuwe versie van het keurmerk zijn de eisen uit de vorige versie nagenoeg allemaal overgenomen. Een aantal eisen zijn komen te vervallen zoals het sociaal jaarverslag en de personeelsvertegenwoordiging. De eisen zijn in het nieuwe keurmerk volledig anders gerubriceerd: er zijn organisatie-eisen en eisen ten aanzien van de processen en procedures. Wat niet verandert, zijn de keurmerken of certificaten. Bedrijven kunnen verschillende certificaten blijven halen.

Nieuwe opzet audit
De systematiek van de audit verandert ook. Nieuw is de toelatingstoets:  Ieder jaar, voorafgaand aan de audit op kantoor, nevenvestiging of locatie, moet het bedrijf aantonen dat voldaan wordt aan een aantal belangrijke basiseisen uit het keurmerk. Niet slagen voor deze toets, betekent dat het bedrijf niet voldoet aan keurmerkeisen.
Eens in de drie jaar (bij de initiële audit en herbeoordelingsaudit) wordt een bedrijf getoetst op de organisatie-eisen, op de processen en procedures en op de integriteitsmaatregelen.
De andere jaren (jaar 2 en 3 van de geldigheidsduur van een certificaat) wordt geaudit op locatie, dus de locatie van de opdrachtgever, daar waar de keurmerkhouder zijn dienstverlening verricht. Door in de audit significant meer aandacht te besteden aan de invulling en uitvoering van het contract en het betrekken van de opdrachtgever hierbij, zegt het nieuwe keurmerk niet alleen iets over de kwaliteit van de organisatie, maar ook over de kwaliteit en deskundigheid van de dienstverlening van een keurmerkhouder en het vermogen van de beveiligingsorganisatie om een goede dienstverlening neer te zetten.

ISO 9001
In het nieuwe keurmerk wordt de auditduur verlaagd van bedrijven met een geldig ISO 9001-certificaat. Een groot deel van de basiseisen van het keurmerk valt samen met eisen van ISO 9001. Deze eisen worden al meegenomen in de ISO 9001-audit en hoeven derhalve niet te worden meegeteld voor de auditduur van het keurmerk. Hetzelfde principe gaat voor een deel op voor de audits op locatie.
Alle zaken die betrekking hebben op de audit staan beschreven in de Informatiesheet audits voor de Keurmerken Nederlandse Veiligheidbranche.


Invoering en overgangstermijn
Het nieuwe keurmerk wordt geleidelijk ingevoerd zodat bedrijven zich kunnen voorbereiden. Certificatie op basis van dit document is mogelijk vanaf 1 januari 2017. Nieuwe keurmerkhouders moeten vanaf 1 juli 2017 worden gecertificeerd tegen het nieuwe keurmerk. Gezien de expiratiedatum van 1 juli 2018, worden nieuwe keurmerkhouders aangeraden om vanaf 1 januari 2017 zich tegen het nieuwe keurmerk te laten certificeren.
Voor bestaande keurmerkhouders geldt een overgangstermijn van één jaar, te rekenen vanaf 1 juli 2017. De aanvang van de overgangstermijn is doelbewust ruim genomen zodat bedrijven de gelegenheid hebben om te anticiperen op het nieuwe keurmerk. Bestaande keurmerkhouders dienen binnen de overgangstermijn te voldoen aan de normen van dit document.
Per 1 juli 2018 expireren de eerdere versies van het Keurmerk Beveiliging, Keurmerk Evenementenbeveiliging, Keurmerk Horecabeveiliging  en Keurmerk Geld- en waardetransport. Certificaten die zijn uitgegeven op basis van deze keurmerken zijn per die datum niet meer geldig.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’