• Mansveld wil inspireren tot duurzaam gedrag
10 maart 2014
10 mrt 2014

Mansveld wil inspireren tot duurzaam gedrag

Mensen die duurzamer willen leven en willen bijdragen aan een beter milieu, kunnen voortaan terecht op een speciale website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Op www.duurzaamdoen.nl staan tips en voorbeelden van initiatieven die bezoekers moeten inspireren.

De site is onderdeel van een moderner milieubeleid dat staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu) maandag heeft gepresenteerd in een brief aan de Tweede Kamer. Ze wil samen met andere organisaties laten zien dat duurzaam gedrag ,,aantrekkelijk en eigentijds is en concrete kansen biedt in de praktijk van alledag''.

Mansveld constateert dat Nederland in de afgelopen decennia schoner en veiliger is geworden. De uitstoot van schadelijke stoffen is volgens haar flink teruggedrongen en er is amper meer sprake van zure regen en smog. Maar er is nog genoeg te doen. Zo moet de luchtkwaliteit verder worden verbeterd, moet de geluidsoverlast op bepaalde plaatsen worden teruggedrongen en gaat het schoonmaken van vervuilde locaties onverminderd door.

Ondertussen komen er ,,grote milieuopgaven'' op ons af, die om een nieuwe aanpak van het beleid vragen. Het kabinet wil daarbij meer dan vroeger bedrijven, andere overheden en maatschappelijke organisaties betrekken. Ook voor steden is een rol weggelegd, om ,,mensen, ideeën en innovaties met elkaar te verbinden in een coalitie die werkt aan gezonde en slimme steden''. Daarnaast blijft er actie nodig om de milieuproblemen op het platteland aan te pakken.

Ook gaat het kabinet zich meer richten op nieuwe risico's voor mens en milieu. Mansveld zal ,,alert zijn'' op de introductie van nieuwe stoffen in het milieu, zoals genetisch gemodificeerde organismen en microplastics in badschuim en tandpasta. Ook zal ze dit jaar duidelijk maken hoe ze omgaat met de ,,onzekerheden'' van nanotechnologie, waarbij gewerkt wordt met minuscuul kleine deeltjes.

Volgens Mansveld is het verder nodig actiever internationaal samen te werken en in Nederland milieuwetten aan te passen en allerlei regels makkelijker te maken.