• Mijlpaal voor opslagsystemen gevaarlijke stoffen
31 mei 2017
31 mei 2017

Mijlpaal voor opslagsystemen gevaarlijke stoffen

De regels waar een brandwerende opslagvoorziening voor gevaarlijke stoffen aan moet voldoen zijn omschreven in de PGS15. Deze PGS15 is gebaseerd op Europese brandnormen, regels uit het bouwbesluit, aangevuld met extra strenge eisen en uitzonderingen en toegespitst op de veilige opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Op basis van deze eisen weet een producent van opslagsystemen precies waar de componenten van zijn opslagsysteem aan moeten voldoen. Vervolgens worden deze componenten samengebouwd tot een PGS15 opslagvoorziening.
Met een integrale beoordeling van brandwerendheid stelt Bumax de norm in de markt van brandwerende opslagsystemen conform de PGS15. Als eerste producent heeft Bumax al zijn opslagsystemen laten onderzoeken en beoordelen door een onafhankelijke en deskundige instelling.

Inzicht ontbreekt

Naar de mening van Siebe Buijse, directeur van Bumax, is dit een vreemde situatie. „Inzicht in de verschillende certificaten ontbreekt en voor het beoordelen van het geheel is specialistische kennis nodig op het gebied van brandwerendheid. Het komt over als de slager die zijn eigen vlees keurt. De markt vraagt om transparantie en de leverancier moet onafhankelijk aan kunnen tonen dat het geheel brandwerend is. Dus niet alleen een deur en een stuk wandpaneel", aldus Buijse. Bumax neemt hier een leidende rol in en geeft inzicht in de brandwerendheid van het integrale opslagsysteem. 

Beoordeling door Notified Body

De beoordeling van brandwerendheid is opgesteld door Peutz, laboratorium voor brandveiligheid. Peutz is erkend als Notified Body door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Een Notified Body is een aantoonbaar onafhankelijke en deskundige instantie. Sinds de eerste brandkamertest in 1992 heeft Bumax een serie brandtesten uit laten voeren. Deze testen zijn uitgevoerd door geaccrediteerde brandlaboratoria zoals Efectis en Peutz in Nederland, MPA Braunschweig en MPA Freiberg in Duitsland. Alle testrapporten van brandkamertesten, classificatierapporten en certificaten zijn beoordeeld door Peutz en verwerkt in een uitgebreid rapport. 

Compleet opslagsysteem

Op basis van dit rapport zijn de verschillende typegoedkeuringen opgesteld. Doordat het typegoedkeuringen betreft, is met name gecontroleerd of de verschillende testrapporten samen toegepast mogen worden tot één compleet opslagsysteem. Bijvoorbeeld een brandtest van een complete brandwerende container van buiten naar binnen combineren met een complete brandtest van binnen naar buiten. Daarnaast is de nadruk gelegd op het toepassen van de verschillende soorten brandwerende deuren. Het gaat daarbij om enkele deuren, dubbele deuren en dubbele schuifdeuren, in twee richtingen brandwerend en toegepast in de betreffende brandwerende opslagvoorziening.

Uitkomsten onderzoek Notified Body Peutz

De uitkomsten geven een duidelijk beeld van de brandwerendheid van de Bumax opslagvoorzieningen. Per type opslagsysteem is overzichtelijk weergegeven wat de maximale afmetingen zijn van het opslagsysteem en de maximale afmetingen van de brandwerende deuren. Siebe Buijse omschrijft het als volgt: „Ondanks dat wij ons hiermee wellicht beperken in maximale afmetingen, behalen wij zoveel onderscheidend vermogen dat een klant geen andere keuze heeft dan een opslagsysteem met typegoedkeuring, zoals een opslagsysteem van Bumax."

Uitdaging voor de branche

Met de typegoedkeuringen van de brandwerende PGS15 opslagsystemen wil Bumax een benchmark zijn voor de branche. Andere leveranciers worden bij deze uitgedaagd om hun opslagsystemen ook als geheel te laten beoordelen door een Notified Body. Een onafhankelijk oordeel over de brandwerende opslagsystemen door een onafhankelijk laboratorium voor brandwerendheid is wat de branche nodig heeft. De leveranciers dienen hun product op orde te hebben en indien nodig te investeren in brandtesten. De klant krijgt het juiste product waardoor de opslag van gevaarlijke stoffen veiliger wordt. En daar gaat het uiteindelijk om.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’