• ‘Mvo is overheidstaak’
13 oktober 2014
13 okt 2014

‘Mvo is overheidstaak’

‘Mvo is overheidstaak’

Bedrijven en de overheid zijn volgens consumenten het meest verantwoordelijk voor de verduurzaming van de samenleving. Dat concludeert onderzoeksbureau GfK na een enquête onder zeshonderd mensen in opdracht van ASN Bank. Ruim dertig procent van de ondervraagden wees naar de overheid, net iets minder naar bedrijven. Overheden kunnen volgens de consumenten de verduurzaming afdwingen via regels en wetten.  Bedrijven produceren en vervuilen het meest. Als zij hun eigen productie verduurzamen, is daar dus veel winst te behalen redeneren consumenten. Ongeveer 23 procent stak de hand in eigen boezem. De burgers die zichzelf verantwoordelijk achten, denken dat te kunnen doen door bijvoorbeeld in winkels bepaalde producten wel of niet te kopen. Het gaat hierbij voornamelijk om hoger opgeleiden. Naar de banken werd door zestien procent van de ondervraagden gewezen als 'meest verantwoordelijk'. De bancaire invloed is volgens die groep indirect, maar wel groot. Zo kunnen financiële instellingen met gerichte leningverstrekking grote invloed uitoefenen, menen zij. Overheden en bedrijven zijn volgens acht op de tien consumenten op dit moment al wel 'in enige mate' bezig met duurzaamheid. Acht procent meent dat hier helemaal geen aandacht voor is, maar ook slechts zeven procent vindt dat er sterk op vergroening wordt ingezet. Een derde van de consumenten denkt dat banken zich helemaal niet met vergroening bezighouden. ‘Burgers hebben het gevoel dat banken zich uiteindelijk primair laten leiden door financiële overwegingen zoals winstmaximalisatie’, schrijft het onderzoeksbureau.

 Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’