• NEN-norm niet van toepassing bij vrijwillige installatie brandmelder
18 november 2019
18 nov 2019

NEN-norm niet van toepassing bij vrijwillige installatie brandmelder

In een kantoorgebouw waarin niet verplicht is om een brandmeldinstallatie (BMI) aan te brengen, wordt toch vrijwillig een BMI aangebracht. Moet deze BMI worden ontworpen en uitgevoerd als bedoeld in NEN 2535? En is onderhoud aan een vrijwillig aangebrachte BMI verplicht? Zo ja moet dit onderhoud worden uitgevoerd conform de NEN 2654-1? Volgens Brandveilig.com is het antwoord kort en simpel: nee.   

NEN 2535 is wettelijk gezien alleen van toepassing op een brandmeldinstallatie die is voorgeschreven op grond van artikel 6.20 van het Bouwbesluit 2012 of op grond van een gelijkwaardige oplossing op basis van artikel 1.3 van Bouwbesluit 2012. Een vrijwillig aangelegde BMI valt niet onder de reikwijdte van het Bouwbesluit 2012 en dus zijn de eisen hiertoe ook niet van toepassing. NEN 2535 geeft regels voor het ontwerp, de uitvoering, de compatibiliteit en de kwaliteit van een te installeren brandmeldinstallatie, maar het is niet verplicht om deze norm toe te passen bij een vrijwillig aangebrachte BMI. Hetzelfde geldt voor onderhoud van de BMI. Vrijwillige installaties vallen niet onder het Bouwbesluit 2012 en dus is het niet verplicht om onderhoud uit te voeren conform NEN 2654-1. Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’