• Nieuwe NEN 3011 zorgt voor eenduidige veiligheidsborden
20 maart 2015
20 mrt 2015

Nieuwe NEN 3011 zorgt voor eenduidige veiligheidsborden

Met de herziening van NEN 3011, de nationale norm met eisen voor veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in openbare ruimtes, is een volgende stap gezet in de standaardisering van deze waarschuwingssignalen. De nieuwe richtlijn is op 1 maart gepubliceerd en richt zich op de praktische opmaak- en ontwerprichtlijnen, en geeft voorbeelden van de veiligheidskleuren en -tekens.

De NEN 3011 is de bekendste norm voor veiligheidssignalisatie. Deze norm is in 2004 verschenen en bevat voorschriften voor veiligheidskleuren en ontwerpprincipes voor het voorkomen van ongevallen, brandbestrijding, informatie over gevaren voor de gezondheid en evacuatie bij noodgevallen. De norm kan als standaard werk gezien worden voor iedereen die te maken heeft met de toepassing van veiligheidssignalisatie.

Brandbestrijding

NEN 3011 beschrijft voorschriften voor veiligheidskleuren en ontwerpprincipes ter voorkoming van ongevallen en brandbestrijding. Daarnaast geeft de norm informatie over evacuatie en de gevaren voor de gezondheid bij noodgevallen. Dit is onder andere van belang voor gebouwbeheerders en veiligheidsmedewerkers.

De ontwikkeling van internationale veiligheidstekens loopt nog door. De norm worden steeds aangevuld wanneer een set veiligheidstekens klaar is. Zodra een aanvullingsblad Europees aanvaard is, geldt deze ook in Nederland. Eén van onze uitgangspunten is het herkenbaar weergeven van informatie met behulp van grafische elementen. Door samenstelling van symbolen, kleurstellingen en achtergronden wordt zo een optimale communicerende veiligheidssignalering gerealiseerd. Dit resulteert in een hogere attentiewaarde en een beter functioneren.

Toepassing

De NEN 3011 is toepasbaar op alle soorten ruimten en locaties, waarbij vooral gedacht kan worden aan openbare ruimten en de werkomgeving. Daarnaast gaat het hier om ruimten waar het nodig is om veiligheidsinformatie kenbaar te maken door veiligheidsborden.

In de NEN 3011 wordt voor ieder veiligheidsteken precies aangegeven welke grafische symbolen het teken moet bevatten,  welke vorm voor het veiligheidsteken moet worden gebruikt, welke kleur voor het veiligheidsteken moet worden gebruikt en wat de relatie tussen de afmetingen van de markering en de zichtbaarheid moet zijn (uitgedrukt in meters zichtafstand).  De NEN 3011 geeft een duidelijke indeling qua gebruik en toepassing van onder meer verbodstekens, gebodstekens, waarschuwingstekens, brandveiligheidstekens en veiligheidsmarkeringen.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.