• Nieuwe editie van de essentiële bouwkundige controlepunten
28 november 2014
28 nov 2014

Nieuwe editie van de essentiële bouwkundige controlepunten

Tijdens de Brandveilig Bouwen Nederland (BBN)-studiedag Aantoonbare brandveiligheid’ is traditiegetrouw de nieuwste editie gepresenteerd van de ‘De essentiële bouwkundige controlepunten’. Brandweer Nederland, Vereniging Bouw & Woningtoezicht Nederland en BBN hebben samen deze editie tot stand gebracht. Sinds de eerste editie in 2005 vindt er jaarlijks een update plaats waarin voortschrijdende inzichten en terugkoppeling uit de praktijk en wetgeving zijn verwerkt.

De ‘Essentiële Bouwkundige Controlepunten’ beoogt een bijdrage te leveren aan brandveiliger gebouwen. Dat wordt gedaan door duidelijk te maken welke punten in ieder geval van belang zijn als het gaat om bouwkundige brandveiligheid.
De beschikbare kennis voor bouwkundige brandveiligheid wordt hiermee zoveel mogelijk toegankelijk gemaakt, zodat iedere betrokkene zijn verantwoordelijkheid kan waarmaken. Doelgroepen hierbij zijn gebouweigenaren/beheerders, huurders en gebruikers, verzekeraars, architecten, aannemers, installateurs, brandweer en  Bouw & Woningtoezicht.

Kennisoverdracht
De publicatie ‘De essentiële bouwkundige controlepunten’ past goed binnen de visie van Brandweer Nederland zegt Stephan Wevers, voorzitter Raad van Brandweercommandanten in het voorwoord. ‘Op de publicatie zijn de eerder genoemde sleutelbegrippen naadloos van toepassing. Kennisoverdracht is een belangrijk instrument bij de bevordering van kwaliteit van de verschillende bouwpartners, zo ook bij de toezichthoudende partijen zoals de brandweer.
Dat is niet alleen relevant voor de burger, maar ook voor het brandweerpersoneel dat bij brand moet optreden. De voornaamste vernieuwing in deze publicatie zit in hoofdstuk 7 over brandwerende constructies. Er is onderscheid gemaakt in het brandwerend bekleden van beton, staal en hout. Ook zijn de effecten van diverse brandwerende toepassingen beschreven. Dat is een enorme verrijking, want vorige versies beschouwden slechts de toepassing van brandwerende coatings’, aldus Wevers.

Quickscan
Het boekje bevat onder andere een quickscan essentiële controlepunten en een duidelijke verwijzing naar de veiligheid van repressief personeel in het hoofdstuk voor Industriële Branddeuren. Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) is de organisatie van vooraanstaande leveranciers en producenten van brandveilige bouwmaterialen en –constructies. BBN beoogt verbetering van de brandveiligheid van gebouwen, door vergroting van kennis over en verantwoordelijkheidsbesef voor bouwkundige brandpreventie en de toepassing van  brandveilige bouwmaterialen en –constructies. Daarnaast treedt BBN op als kwalitatief gesprekspartner voor alle betrokkenen bij bouwkundige brandpreventie.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’