• Nieuwen norm ontruimingsalarminstallaties
16 maart 2018
16 mrt 2018

Nieuwen norm ontruimingsalarminstallaties

Een ontruimingsalarminstallatie in een gebouw kan alleen effectief blijven functioneren wanneer de betrokken beheerder ervoor zorgt dat het beheer, de controle en het onderhoud van de installatie op de juiste wijze plaatsvinden. De herziene NEN 2654-2 ‘Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties-Deel 2: Ontruimingsalarminstallaties’ geeft de nodige aanwijzingen en eisen die in dit verband dienen te worden aangehouden.

-      definities uit de delen van NEN 2575 zijn verwijderd;

-      taak van de beheerder is aangepast;

-      uit te besteden taken van de beheerder zijn beter benoemd;

-      taken van de onderhouder zijn daar waar mogelijk als prestatie-eis omschreven;

-      modelonderhoudsplan is toegevoegd;

-      modelrapport van periodieke controle door de beheerder is toegevoegd;

-      modelrapport van onderhoud door de onderhouder is toegevoegd;

-      er is een richtlijn opgenomen voor beheer, controle en onderhoud op afstand;

-      er is een richtlijn opgenomen voor maatregelen bij het uitschakelen van (delen van) de ontruimingsalarminstallatie.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’