• Normen, wet- en regelgeving
16 augustus 2017
16 aug 2017

Normen, wet- en regelgeving

WPBR

De particuliere beveiligingsbedrijven vallen sinds 24 oktober 1997 onder de nieuwe Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (WPBR) en de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. De WPBR bevat regels voor:

· particuliere beveiligingsbedrijven

· particuliere alarmcentrales

· bedrijfsbeveiligingsdiensten

· particuliere geld- en waarde transportbedrijven

· recherchebureaus

· bestuursorganen (onder andere gemeenten, provincies en rijksoverheid).

 De WPBR regelt verder nog zaken als:

· Verbod op nevenfunctie

· Regels voor bestuursorganen

· Het vaststellen van opleidingseisen

· Verplichte klachtenregeling

· Certificaten voor alarmcentrales

· Privacy gedragscode particuliere onderzoeksbureaus

Beveiligingsdiensten zijn in Nederland verder gehouden aan de gangbare wet- en regelgeving. Met name de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) is van belang. De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) heeft als doel het beschermen van persoonsgegevens die geregistreerd worden. Persoonsgegevens worden door vele instanties, zoals gemeenten, vastgelegd. Het vastleggen is in principe geen probleem, echter moet er met deze gegevens zorgvuldig worden omgesprongen. Alle instanties die persoonsgegevens verwerken dienen dit aan te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij een onafhankelijke functionaris hier toezicht op houdt.

Belangrijkste normen

ISO/IEC 27001

ISO 27001 is een ISO standaard voor informatiebeveiliging. In Nederland is het vastgesteld als NEN norm NEN-ISO/IEC 27001:2005 en vertaald naar het Nederlands en verplicht gesteld voor Nederlandse overheden door het College standaardisatie. In 2013 is een nieuwe versie uitgekomen en tevens in het Nederlands vertaald. De structuur is volledig gewijzigd en komt nu overeen met de in 2015 geïntroduceerde 'High Level Structure' die binnen o.a. ISO 9001 (kwaliteitszorg) en ISO 14001 (milieuzorg) toegepast wordt.

Deze internationale norm is van toepassing op alle typen organisaties (bijvoorbeeld commerciële ondernemingen, overheidsinstanties, non-profitorganisaties). De norm specificeert eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd Information Security Management System (ISMS) in het kader van de algemene bedrijfsrisico's voor de organisatie. De norm specificeert eisen voor de implementatie van beveiligingsmaatregelen die zijn aangepast aan de behoeften van afzonderlijke organisaties of delen daarvan. Het ISMS is ontworpen om de keuze van adequate en proportionele beveiligingsmaatregelen die de informatie beschermen en vertrouwen bieden aan belanghebbenden te waarborgen.

Keurmerk beveiliging

In 2017 zijn verschillende keurmerken omtrent beveiliging vernieuwd. Het gaat hier om de evenementenbeveiliging, geld- en waarde transport en de horecabeveiliging. Het behalen van de vernieuwde keurmerken kan worden gerealiseerd doordat er wordt gecheckt of de organisatie nog voldoet aan alle normen welke worden gesteld. Het aanvragen van het vernieuwen kan via een certificatie instelling. Let wel dat elke keurmerkhouder voor 1 juli 2018 moet opnieuw worden gecertificeerd. Wanneer deze stappen zijn doorlopen volgt een toelatingstoets en een audit om te kunnen aantonen waaraan er wordt voldaan. Een aantal van deze eisen zijn:

- Naleving eisen WPBR;

- Naleving CAO;

- Financiële soliditeit;

- Verplichte afdrachten;

- KVK-inschrijving;

- Verzekeringen.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’