• ONL voor ondernemers
01 december 2018
01 dec 2018

Het belang van de ondernemer voorop

ONL voor ondernemers

Beleid uit Den Haag sluit maar zelden aan op de uitdagingen waar ondernemers vandaag de dag voor staan.

Beleid uit Den Haag sluit maar zelden aan op de uitdagingen waar ondernemers vandaag de dag voor staan. Dit leidt tot onvrede en het gevoel niet gehoord te worden. Komt u dit ook bekend voor?

ONL voor Ondernemers laat de stem van ondernemend Nederland horen in Den Haag en Brussel. Met concrete voorstellen en aanbevelingen zorgen we ervoor dat wetten en regels beter aansluiten op de praktijk. Door het midden- en kleinbedrijf een stem te geven willen we het ondernemersklimaat in Nederland verbeteren en de kloof tussen politiek en praktijk dichten. Ondernemers zijn de aanjagers van de Nederlandse economie. Of het nu gaat om de bakker op de hoek, de zzp’er in de ICT of de eigenaar van een koeriersbedrijf. Zij zorgen voor werkgelegenheid, sociale samenhang in de wijk en regio en staan in contact met de lokale samenleving. Deze mensen durven voorop te lopen als het gaat om ontwikkelingen zoals duurzame energie, digitalisering en technologie. Innovatie is aan de orde van de dag.

Actuele onderwerpen
Politici en ambtenaren weten over het algemeen niet wat een wet of maatregel betekent op de werkvloer en ondernemers hebben de tijd niet om naar Den Haag of Brussel te gaan. Vaak wordt daarom achteraf pas duidelijk of beleid doel treft. Doordat ONL de positie van de ondernemer aandraagt, kunt u zich op de dagelijkse werkzaamheden focussen wetende dat uw stem gehoord wordt. Momenteel zetten wij in op onder meer de volgende onderwerpen:
• Loondoorbetaling bij ziekte
• Toegang tot goed personeel
• Toegang tot financiering
• Geen onwerkbare regels

Onze inspanningen leiden tot tastbare resultaten. Zo hebben we het Toekomstplan MKB 2030 gepresenteerd aan de Tweede Kamer met daarin concrete stappen om meer ondernemersvriendelijk beleid te voeren. Ook heeft ONL een Sociaal Akkoord neergezet samen met alternatieve vakbond AVV tijdens de formatie van het huidige kabinet. Daarin is onder andere ons standpunt over de “Wet Werk en Zekerheid 2.0” benoemd. Een aantal voorstellen hieruit zijn direct terug te vinden in het Regeerakkoord.

Even voorstellen
Samen met een groep gelijkgestemde ondernemers is ONL voor Ondernemers vijf jaar geleden opgericht. ONL is een organisatie vóór en dóór ondernemers. Zij bepalen de agenda en ONL maakt vervolgens een vertaalslag naar de politiek en vice versa. Om dit te kunnen realiseren is het dagelijks bestuur, gevormd door Hans Biesheuvel en Mirjam Bink, iedere dag in het land te vinden om met ondernemers, ambtenaren en politici het gesprek aan te gaan.

Hans Biesheuvel heeft het ondernemerschap met de paplepel ingegoten gekregen. Al vroeg werd hij betrokken bij het familiebedrijf. Als voorzitter van MKB-Nederland hoopte hij zijn eigen ervaringen en kennis als doorgewinterde ondernemer en bestuurder toe te passen. Hij miste echter de link met de praktijk. Met de oprichting van ONL voor Ondernemers wil Hans zijn netwerk inzetten om ondernemend Nederland aan tafel te krijgen en een stem te geven.
Dat doet hij samen met Mirjam Bink, onze vice-voorzitter. Mirjam begrijpt ondernemers en is gemotiveerd zich in te zetten om hun positie te versterken. Door het besturen van haar eigen bedrijf merkt zij hoe ver Haags beleid afstaat van de werkpraktijk van kleine ondernemingen. Deze kloof wil zij verkleinen door haar werk en inzet voor ONL voor Ondernemers.

De oprichters, bestuursleden en vele andere ondernemers zetten zich vrijwillig in om ondernemers een stem te geven. Vele ondernemers denken en sparren mee, leveren input, vertellen hun ervaringen en geven suggesties. Zo bepalen zij onze agenda. Al uw vragen en punten nemen wij mee.

Doe mee!
We hebben input vanuit de praktijk hard nodig om Nederland ondernemender te maken. Als participant kunt u actief inbreng leveren. Zo kunt u meer invloed uitoefenen op beleidsvorming en wet- en regelgeving, denk aan deelname aan expertsessies en het invullen van actuele polls. Directe invloed behoort ook tot de mogelijkheden, we gaan met u het gesprek aan en u wordt uitgenodigd onze bijeenkomsten bij te wonen.  Om de stem van de ondernemer maximaal te laten horen en zoveel mogelijk onderwerpen op te pakken hebben we meer financiële middelen nodig. Wordt participant voor slechts 1 euro per dag! Ook is het mogelijk om ONL te steunen als vriend voor een bedrag vanaf 25 euro per jaar.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’