• Ook intercom via internet in opmars
04 maart 2015
04 mrt 2015

Ook intercom via internet in opmars

Wat tot enkele jaren geleden eenvoudige intercomsystemen waren, zijn nu communicatieplatformen die niet alleen voorzien in een spreek/luisterverbinding, maar ook in toenemende mate in complexe controle en rapportagefunctionaliteiten. Centraal in deze ontwikkeling staan communicatieservers die met elkaar in een netwerk zijn verbonden. Addon systemen zijn geïntegreerd in een logische bediening, terwijl de terminals in toenemende mate multifunctioneel worden.

De laatste ontwikkeling in deze technologische evolutie is IoIP - Intercom over IP. In bedrijfsnetwerken, gebaseerd op het internet protocol (IP), kunnen intercomterminals direct met elkaar worden verbonden en intercomservers met elkaar netwerken. Data van externe systemen wordt geïntegreerd binnen het intercomsysteem, geëvalueerd, verwerkt en verzonden. Alles door middel van IP.

Spreken en luisteren zijn de basisfunctionaliteiten van elk intercomsysteem. Kristalheldere spraakkwaliteit en spraakoverdracht tot 7 kHz garandeert dat spraak perfect verstaanbaar is. Vandaag de dag heeft Intercom nog veel meer te bieden. Alleen spraak is slechts een deel van de totale menselijke communicatie. Moderne intercomsystemen maken rapportage van  gebeurtenissen en het besturen en controleren van processen mogelijk. Ook rapportages van gekoppelde systemen worden weergegeven. De functionaliteiten van deze systemen kunnen worden gecontroleerd met behulp van het toetsenbord van de intercomterminal. Een voorbeeld: het is mogelijk te rapporteren dat iemand bij een deur aanbelt, terwijl op hetzelfde ogenblik de server een camera inschakelt om een beeld op een monitor weer te geven waarna de bijbehorende deuropener vanaf de intercomterminal kan worden geactiveerd. Deze functionaliteiten zijn mogelijk door gebruik van in- en uitgangscontacten of V24 interfaces.

Bedienlessenaars
Beelden zijn belangrijk om zicht te houden op het gehele systeem. Naast de mogelijkheid om informatie weer te geven op het display van intercomterminals zijn er speciale bedienlessenaars en grafische userinterfaces die continu totaaloverzicht geven van alle processen binnen het centrale systeemen van alle randsystemen. Geopende deuren of meldingen van een gebouwmanagementsysteem worden bijvoorbeeld weergegeven op interactieve plattegronden. De externe randsystemen kunnen worden geactiveerd met een simpele muisklik

Combineren 2 en 4-draads

Het is vaak een uitdaging om verschillende locaties, waar intercomterminals met digitale 2 draads of analoge 4 draads technologie zijn verbonden met de intercomserver, met elkaar te combineren. Er zijn daarvoor inmiddels verschillende netwerkmogelijkheden ontwikkeld.

Networking intercomservers houdt in dat lokale intercom­servers als omvangrijke intercomsystemen kunnen functioneren doordat deze onderling door middel van een netwerk

verbinding worden gekoppeld. De volledige functionaliteiten zijn door het gehele intercomnetwerk beschikbaar en programmering van het systeem kan vanaf één locatie worden uitgevoerd.

Meer locaties
Dankzij het feit dat digitale 2-draads en analoge 4-draads technologie zonder problemen kunnen worden gecombineerd, kan IoIP overal en onder alle omstandigheden worden toegepast. Door intercomterminals via bestaande IP-netwerken met elkaar te verbinden, wordt de aanleg van extra bekabeling overbodig. Het is daarmee nu ook mogelijk intercomterminals in te zetten op plaatsen waar dit voorheen uit kostenoverweging of vanwege onvoldoende bekabeling niet mogelijk was. Daarbij is te denken aan deuren, poorten, betaalautomaten en slagbomen die op afstand worden bediend.

 

 Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’