• Op 20ste editie vernieuwing nog verder doorgevoerd
12 juni 2017
12 jun 2017

Op 20ste editie vernieuwing nog verder doorgevoerd

De viering van de 20ste editie van de vakbeurs Facilitair op 24, 25 en 26 januari 2018 én het succes van de vernieuwing in de afgelopen editie vormen voor het organiserende HoLaPress Communicatie aanleiding om de vernieuwing van het evenement verder door te zetten en zelfs op te voeren.

De kennisoverdracht wordt geïntensiveerd, er komt een side programma, er zullen aanpalende evenementen worden georganiseerd en met de bouw van een heus Kenniscentrum zullen zowel bezoekers als deelnemers beter bediend kunnen worden.

In voorbije edities werkte HoLaPress Communicatie zowel voor als achter de schermen hard aan een vernieuwing van de vakbeurs Facilitair. Zo werden de contacten met facilitaire branche-organisaties en media verder aangetrokken, een beurs-app gebouwd, met 8 zalen op de beursvloer de kennisoverdracht gerealiseerd, met een negende zaal op de beursvloer de aanzet tot een side-programma gegeven en een Noviteitenplein opgestart. “Achteraf kunnen we gerust vaststellen, dat deze vernieuwende aanvullingen in een behoefte hebben voorzien. Daarom kunnen we daarop voortborduren door deze vernieuwingen verder uit te bouwen en andere vernieuwingen toe te voegen”, aldus directeur Peter J. Latjes, die zich terdege realiseert, dat de vernieuwingen best eerder ingezet hadden mogen worden: “We hadden best eerder willen vernieuwen, maar helaas was niet eerder dan met de verhuizing van de editie 2017 grootste obstakel verholpen. Je moet als organisatie natuurlijk wel beschikken over een hal, waarin je die vernieuwingen kunt doorvoeren. Vandaar die vertraging.”

Side programma

Een van de vernieuwingen die verder aangepakt gaat worden, is de opzet van een groot side-programma. In de editie 2017 beperkte zich dit nog tot een negende zaal op de beursvloer, maar voor de editie 2018 heeft de organisatie de beschikking over een zalencentrum met 6 zalen. Hoewel dit nog invulling moet gaan krijgen, is volgens de organiserende directeur Ton Rooijakkers van HoLaPress Congresbureau nu al duidelijk, dat de 6 beschikbare zalen een variatie aan activiteiten krijgen: “Zonder vooruit te willen lopen op de definitieve invulling kan ik nu al aangeven, dat er de nodige belangstelling bestaat onder zowel exposanten, facilitaire branche-organisaties als media om ten minste mee te denken over deze invulling. Natuurlijk moet afgewacht worden waartoe dat allemaal gaat leiden, maar aan ideeën is er nu al voldoende om van een aantrekkelijk programma uit te gaan.”

Hoewel Ton Rooijakkers als verantwoordelijke voor de organisatie niet teveel wil vooruitlopen op wat de bezoekers van de vakbeurs kunnen gaan verwachten, wil hij wel wat tipjes van de sluier oplichten: “We mogen er nu al vanuit gaan, dat er diverse nationale congressen plaats gaan vinden, recepties, vieringen van jubilea, presentaties van onderzoeken en mogelijkheden tot ontmoeten. Kortom een gevarieerd programma, waarmee bezoekers hun bezoek aan de beurs kunnen aanvullen en verrijken. Natuurlijk staan beursvloer en side-programma letterlijk los van elkaar, maar ze verrijken wel elkaar. Zelfs in die mate, dat bezoekers gerust uitgenodigd mogen worden het evenement op meerdere dagen te bezoeken.”

20ste editie en latere

De mijlpaal van de 20ste editie wil HoLaPress Communicatie zeker niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Communicatie manager Bianca Schutjes is al enkele maanden met de voorbereiding bezig. “Met alle betrokkenen hebben we  de koppen bij elkaar gestoken om te brainstormen hoe we de mijlpaal van 20 edities vorm kunnen gaan geven. Daar zijn hele leuke ideeën uitgekomen die we in de komende maanden aan de deelnemers en bezoekers laten weten”, laat Bianca Schutjes desgevraagd weten.

Wat deze activiteiten zullen zijn, wil zij nog niet prijsgeven, omdat zij hecht aan het verrassingselement. Na enig aandringen wil ze wel kwijt, dat de activiteiten wel een aantal kenmerken zullen hebben, zoals iets met een goed doel, het competitie-element, het betrekken van de standhouders, ludieke activiteiten en prijzen voor deelnemers aan een activiteit.  “Op de eerste plaats moet het voor iedereen leuk worden om er aan deel te nemen. Uiteraard staan de belangen van de deelnemende exposanten daarbij voorop, want niet vergeten mag worden, dat de vakbeurs Facilitair op de eerste plaats een vakevenement is. Daarnaast willen we de activiteiten rondom de 20ste editie ook zodanig organiseren, dat we die in de komende edities een vervolg mee kunnen geven.”

Verdere vernieuwingen

Naast de hiervoor genoemde activiteiten die nieuw zijn voor de editie 2018 zullen al eerder doorgevoerde vernieuwingen verder worden doorgezet, zodat zij een nog grotere bijdrage kunnen gaan leveren aan zowel de bezoekers als de deelnemers. Zo is de kennisoverdracht al begonnen met de inventarisatie van de 64 thema’s, gaat de beurs-app verder uitgebreid worden, is de organisatie bezig met een hogeschool om het Noviteitenplein meer te laten aansluiten bij de beursvloer en zijn er al contacten gelegd om het Mediaplein veel meer te betrekken bij de informatie- en kennisoverdracht voor, tijdens en na de beursdagen.

Aangezien het nog veel te vroeg is om daar op dit moment al op in te gaan, zal in de komende Bezoekerskranten van het Facilitair Journaal uitgebreid bericht worden wat bezoekers en deelnemers zoal te wachten staat.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’