• Optimaal gebruik universitair vastgoed met Smart Tools
07 juni 2018
07 jun 2018

Optimaal gebruik universitair vastgoed met Smart Tools

Linda Supheert uit Delft ontving onlangs haar diploma voor de MSc. Management in the Built Environment aan de TU Delft. Ze verdedigde met succes haar afstudeerthesis over het gebruik van Smart Tools op universiteitscampussen. ,,Een Smart Tool meet iets en koppelt terug wat er gemeten is” luidt de zeer beknopte uitleg. Eigenlijk komt het hier op neer: door middel van sensoren kunnen Smart Tools bepaalde informatie ophalen van vaste plekken in gebouw of omgeving.’’

Via een digitaal platform – zoals een app op je IPhone – wordt dat verzonden naar een eindgebruiker, aldus Supheert. Deze persoon kan met de nieuwe actuele informatie makkelijk geïnformeerde beslissingen maken. Het kan zo bijvoorbeeld helpen bij het vinden van een werkplek als het aanbod niet overzichtelijk is, zoals op universiteitscampussen. Dit is precies wat Supheert heeft onderzocht. ,,Er is heel veel vastgoed met veel verschillende plekjes en faciliteiten, maar een student weet de meeste plekken niet te vinden. Je kent maar één of twee van de vele campusgebouwen écht goed.’’ Bovendien worden studieplekken niet optimaal gebruikt. Het ene gebouw puilt uit terwijl er in andere gebouwen nog voldoende plekken te vinden zijn. Hierdoor kan het lijken alsof er behoefte is aan ver- of nieuwbouw, terwijl in werkelijkheid geen nieuw gebouw, maar een nieuwe werkplek nodig is. Een Smart Tool helpt studenten om het aanbod inzichtelijk te maken en zo de studenten optimaal te verdelen over de beschikbare plekken. ,,Het is dus niet alleen voor de campus een uitkomst, maar ook handig voor bedrijven die werken met flexplekken. Je zoekt een kantoorplek, het gebouw waarin deze plek is maakt eigenlijk niet uit.’’ De ambities achter het gebruik van Smart Tools zijn tweeledig. Supheert: ,,Het is enerzijds gericht op gemak voor de eindgebruiker en anderzijds kan een Facilitair Manager hiermee het gebruik van vastgoed optimaliseren.’’ Dit brengt het gesprek direct op de keerzijde van dit soort vooruitgang, namelijk het ethische aspect van alleswetende en delende sensoren om je heen. ,,Je moet de App kunnen uitzetten, shut the digital door!, bijna alle geïnterviewde gebruikers geven dit als zeer belangrijke voorwaarde.’’  

Wat kunnen universiteiten hiermee en heb je tips? ,,De voordelen voor universiteiten die we op voorhand zien, zijn natuurlijk het gebruikersvriendelijk verbinden en faciliteren van studenten, zoals al benoemd. Daarnaast is er veel te winnen door verschillende organisatieonderdelen te verbinden met data die door Smart Tools zijn gegenereerd: Ook kan Vastgoedbeheer met Smart Tools beter en sneller inschatten aan welk type werkplekken behoefte is. Zulke informatie ligt voor het oprapen. En voor IT kan het helpen: werken de studenten liever op een vaste PC of op hun eigen laptop? Tot hoever is Wifi bereik nodig?’’  

Hoe komt het dat niet elke universiteit een dergelijk systeem gebruikt? ,,Het ontbreekt nog aan basisvoorwaarden. De organisatiestructuur van de door mij onderzochte universiteiten is erg gesegmenteerd. Voor een dergelijk systeem is er meer verbinding nodig. Ook is er behoefte aan een basis data-infrastructuur met databases en communicatiekanalen. Het is een proces dat centraal moet worden geïmplementeerd. Als maar de helft van de gebouwen Smart Tools gebruikt, werkt het niet. Er is commitment nodig van alle belanghebbenden.’’  

Als dit de eerste stap is, wat wordt dan de volgende? ,,We gaan van het denken op gebouwniveau, naar een werkplek schaal. Het gebouw wordt een bijkomstigheid, een omhulsel. Alle mensen zijn anders, dus ook alle werkplekken moeten anders kunnen zijn. Uiteindelijk gaat het niet alleen om het delen van ruimte, maar ook van faciliteiten. Zoals het gebruik van de 3D printer op Bouwkunde, door een student van Technische Natuurkunde. Smart tools kunnen dynamisch gebruik ondersteunen, dus waarom verhuur je die verdieping op dinsdag middag niet aan iemand anders als je het toch haast niet gebruikt?’’  Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’