• Ouderen vaker slachtoffer van brand
08 april 2014
08 apr 2014

Ouderen vaker slachtoffer van brand

Ouderen vaker slachtoffer van brand

Het aantal ouderen dat om het leven komt door brand neemt toe. In de eerste drie maanden van dit jaar overleden acht mensen van 65 jaar of ouder door brand in een gebouw. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er twee. Dat meldt Brandweer Nederland.

In totaal stierven dit jaar al 20 Nederlanders door brand, ruim twee keer zoveel als in het eerste kwartaal van 2013. Toen waren het er negen. De organisatie verwacht dat het aantal brandslachtoffers onder ouderen alleen maar zal toenemen. Dat komt omdat mensen gemiddeld ouder worden en steeds langer zelfstandig blijven wonen.

Lector Brandpreventie René Hagen van de Brandweeracademie: ‘Vergeetachtigheid, het niet weten wat te doen bij brand en het niet meer zelfstandig kunnen vluchten, kunnen belangrijke oorzaken zijn die wij verder gaan onderzoeken. Wij hebben berekend dat door de vergrijzing het aantal branddoden tot 2030 toeneemt met 13 procent en onder 65-plussers met 60 procent. Doordat ouderen langer zelfstandig wonen, is onze inschatting dat de toename tot 2030 zelfs 19 procent respectievelijk 80 procent wordt.'

Hagen geeft in dat verband voorbeelden van innovaties, zoals de recent ontwikkelde waterleidingsprinkler en de mobiele sprinkler die in Engeland al gebruikt wordt bij kwetsbare doelgroepen zoals ouderen. ‘Hopelijk kunnen wij die snel in Nederland invoeren.

In heel 2013 overleden in ons land in totaal 53 mensen door brand, een stijging vergeleken met de jaren ervoor. ‘Tot 2 jaar geleden was er juist een daling van het aantal doden. Die trend zet zich helaas niet voort en dat is zorgelijk’, aldus Hagen.

Het snel ontdekken van brand is van levensbelang. De Brandweeracademie, Brandweer Nederland en de Brandwonden Stichting wijzen dan ook op het belang van werkende rookmelders. ‘Wanneer mensen slapen en daardoor het reukvermogen is uitgeschakeld, wordt een brand minder snel opgemerkt. Een klein beetje rook is voldoende om een luid piepend alarm te doen afgaan. Mensen zijn dan meteen wakker en gewaarschuwd. Meestal is er dan nog net voldoende tijd om zichzelf en/of het gezin in veiligheid te brengen. En die tijd is hard nodig', stelt Hagen.

Bijschrift: Een klein beetje rook is voldoende om een luid piepend alarm te doen afgaan.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’