• Preventiewiel voorwaarde voor veilige organisatie
03 juni 2008
03 jun 2008

Preventiewiel voorwaarde voor veilige organisatie

Optimale beveiliging van onze (werk)omgeving spreekt veel medewerkers tot de verbeelding. Het gevoel van onveiligheid, terecht of niet, is voor een groot deel bepalend voor de beeldbepaling. Daarom komt er bij een goede beveiliging meer kijken dan het ophangen van een camera. Er is een totaaloplossing voor vereist, die recht doet aan alle onderdelen van het beleid. In onderstaande bijdrage levert de auteur een eerste aanzet tot het zorgen voor een integrale oplossing.

Het creëren van een veilige (werk)omgeving gaat verder dan het slot op de deur of een camera aan het pand. Dit vormen slechts onderdelen van een groter geheel. Een geheel dat kan worden gezien als een wiel dat constant in beweging is: het zogenaamde preventiewiel. Het toepassen van dit preventiewiel zorgt ervoor dat een organisatie écht veilig is, anders dan alleen het gevoel van veiligheid.

Recent onderzoek wees uit dat zo’n 4% van de werkzame beroepsbevolking zich onveilig voelt op de eigen werkplek. Eén op de drie ondervraagden zegt dat het ophangen van camera’s en betere verlichting hen een veiliger gevoel zou geven. Misschien verbetert met deze maatregelen het gevoel van de mens, het probleem wordt er niet mee opgelost. Daarvoor is meer nodig. Het preventiewiel wordt gevormd door vier kwadranten die evenwichtig en onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden:

1. Beleid
Zonder beleid geen richting. Het management van een organisatie dient te onderkennen dat beveiliging een steeds belangrijker issue wordt. Er dienen keuzes te worden gemaakt over het gewenste beveiligingsniveau. Een langetermijnvisie dient ervoor te zorgen dat beveiligingsmaatregelen geen ad hoc redmiddelen worden. En al helemaal niet dat zij pas worden toegepast als het leed al is geschied. Niet de put gaan dempen als het kalf al is verdronken. Voorkomen is beter dan genezen. Een risicoanalyse geeft inzicht in de risico’s die een bedrijf loopt. Bij het ene bedrijf zijn de risico’s hoger dan bij het andere. Diegene die een risicoanalyse vaststelt, kijkt naar de aard van de organisatie, de ligging van het pand, de attractiviteit van de goederen en de verzekerde waarde. Op grond van deze analyse doet hij een voorstel tot beleidsmaatregelen.

2. Organisatie
Om het gekozen beleid te kunnen waarmaken, zijn tijd en middelen nodig. De organisatie kan functionarissen aanstellen of medewerkers vrijstellen, die zich gaan bezighouden met het invullen van het beveiligingsbeleid. Uiteraard dienen deze functionarissen de beschikking te krijgen over voldoende middelen om het gewenste niveau van beveiliging te bereiken. Verder zorgen organisatorische maatregelen als openings- en sluitrondes, instructies voor personeel en bezoekers en afspraken voor wat betreft alarmopvolging voorbeelden zijn van maatregelen, die ervoor zorgen dat het risico zo laag mogelijk blijft.

3. Voorzieningen
Stel aan iemand de vraag hoe een veiliger omgeving gecreëerd kan worden en het antwoord dat u krijgt, had u eigenlijk ook zelf kunnen bedenken: ‘Het plaatsen van goede sloten op de deur’ of ‘het ophangen van een camera'. Om bij de meest gehoorde te blijven. Met andere woorden, het toepassen van diverse bouwkundige en elektronische maatregelen, al dan niet ondersteund met overige hulpmiddelen. Daarbij dient zorgvuldig te worden overwogen aan welke voorzieningen de organisatie het vrijgemaakte geld wil besteden. Houd bij het bepalen van keuzes ook het onderhoud van deze voorzieningen in het achterhoofd! Het zal niet voor het eerst zijn, dat een keuze duurder uitvalt, omdat achteraf bleek dat het onderhoud een belangrijk deel van de kostenpost vormde.

4. Cultuur
Een onderdeel dat snel over het hoofd wordt gezien, is de cultuur van een organisatie. Wellicht is cultuur zelfs de belangrijkste spaak in het preventiewiel. Het is mooi als er een beleidsplan ligt, het is prachtig als er geld beschikbaar is voor beveiligingsmaatregelen en fantastisch als de security manager een oogje in het zeil houdt. Máár als de rest van de organisatie zich onvoldoende bewust is van de consequenties van hun handelen, blijft het veiligheidsprobleem bestaan. Daarom is het ontzettend belangrijk aandacht te geven aan bewustwording. Medewerkers dienen te worden aangesproken op de mogelijke gevolgen van een wigje onder de deur om deze op een warme dag open te houden. Het betrekken van de collega’s bij de (beveiligings)processen verbetert zeker de motivatie. Beveiliging blijft mensenwerk en zelfs de meest doordachte plannen blijken niet waterdicht. Het is dus van belang dat de facilitair manager zich iedere dag afvraagt hoe het met de beveiliging van zijn organisatie is gesteld. Is zijn langetermijnvisie nog realistisch? Hebben zijn collega’s voldoende tijd en middelen in relatie tot de goederen die in de opslagruimte staan? Voldoen de sloten in het gehele pand of is er slechts een groot slot op het hek rond het pand geplaatst? Hebben de collega’s een voldoende preventieve houding? Zomaar vier vragen die facilitair managers al aan zichzelf kunnen stellen. Tenslotte is het beveiligingsniveau van iedere organisatie zo sterk als de zwakste schakel in het geheel!Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’