• Provincie Groningen duurzame eindgebruiker
15 oktober 2013
15 okt 2013

Provincie Groningen duurzame eindgebruiker

De provincie Groningen heeft de Gedragscode Duurzame Eindgebruiker ondertekend. Namens de provincie zette Cees Tetteroo, hoofd van de afdeling Facilitaire Zaken, zijn handtekening. De ondertekening vond plaats in het provinciehuis tijdens een bijeenkomst over het verduurzamen van de bedrijfsvoering, georganiseerd door het Regioteam Noord en de Kenniskring Duurzaam van Facility Management Nederland (FMN).

De Gedragscode Duurzame Eindgebruiker is ontwikkeld door FMN en de Dutch Green Building Council (DGBC) en beoogt de verduurzaming van de werkomgeving te stimuleren en de verduurzaming van kantoorgebouwen te versnellen. Met de gedragscode worden eindgebruikers gestimuleerd hierin eigen verantwoordelijkheid te nemen. Ondertekenaars van de gedragscode committeren zich aan het delen van de kennis en ervaring die zij opdoen in het proces van verduurzaming van de huisvesting en bedrijfsvoering van hun organisatie.

De provincie Groningen is de tiende organisatie die de code heeft ondertekend. Voorzitter Yvette Haslinghuis-Watson van de Kenniskring Duurzaam: ‘In het stimuleren van duurzaam gedrag van medewerkers is de provincie koploper. Facilitaire Zaken heeft elke afdeling afzonderlijk meegenomen in het proces van verduurzaming. Medewerkers worden gestimuleerd op zoek te gaan naar de duurzame keuzes, zowel op kantoor als thuis. Andere partijen kunnen hiervan leren en zich door de provincie Groningen laten inspireren.’

Cees Tetteroo vertelde tijdens de bijeenkomst de aanwezigen over de inspanningen van de provincie om het Provinciehuis duurzaam te renoveren. ‘Wij hebben een ingrijpende renovatie achter de rug, waarbij de modernste technologieën gecombineerd zijn met oud Groningse trots. Het resultaat is een prachtig duurzaam Provinciehuis.’ Bijzonder is dat provincie gedurende de renovatie geen tijdelijke huisvesting heeft gekozen. Door uitgekiende ‘schuifplannen’ en uitstekende communicatie met de gebruikers is de grootschalige verbouwing gerealiseerd binnen planning en budget.