• Rekenkamer: nog meer data openbaar maken
27 maart 2014
27 mrt 2014

Rekenkamer: nog meer data openbaar maken

De Nederlandse overheid moet nog meer het voortouw nemen in het actief digitaal beschikbaar stellen van data die ze heeft. De Algemene Rekenkamer pleit daarvoor in een donderdag verschenen rapport.

Het kabinet besloot vorig jaar september al meer informatie actief openbaar te maken en daarover ligt ook een initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks en D66 in de Tweede Kamer. Die moet de huidige Wob (Wet openbaarheid van bestuur) vervangen.

Maar volgens de Rekenkamer kan er nog wel een schepje bovenop. De overheid moet ,,méér het voortouw'' nemen, zegt Rekenkamerpresident Saskia Stuiveling. Meer openheid geeft burgers onder meer extra informatie over wat de overheid doet met het belastinggeld. ,,Hergebruik, ook door allerlei data te combineren, biedt burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven kansen en stimuleert de overheid om te innoveren en efficiënter te werken'', aldus Stuiveling.

Internationaal worden de voordelen van openbare gegevens die zonder beperkingen in financiële en juridische zin mogen worden hergebruikt, steeds meer erkend. Landen als de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk lopen voorop. Volgens de Europese Commissie kan de economische waarde van hergebruik van open data oplopen tot 70 miljard euro.

GroenLinks-Tweede Kamerlid Linda Voortman ziet het rapport van de Rekenkamer als steun voor haar initiatiefwet. ,,De Algemene Rekenkamer signaleert grote kansen om door het vrijgeven van data de publieke dienstverlening en de efficiency te verbeteren. Openheid is dus niet alleen goed voor overheid en burger, maar levert ook nog eens grote besparingen op en een stimulans voor de economie.''