• ‘Rijksrecherche bekeek afspraken over ICT'
26 mei 2014
26 mei 2014

‘Rijksrecherche bekeek afspraken over ICT'

De Rijksrecherche heeft enkele jaren geleden gekeken naar serieuze signalen van mogelijke onderlinge afspraken tussen grote ICT-bedrijven en ook mogelijke afspraken met ambtenaren. Maar de signalen en vermoedens daarvan waren niet hard te krijgen.

Dat zei senator en oud-Tweede Kamerlid voor de SP Ada Gerkens maandag tegen de commissie ICT. Die houdt onder leiding van VVD’er Ton Elias namens de Kamer het vaak falende automatiseringsbeleid van de overheid tegen het licht.

Gerkens hield zich als een van de weinige Kamerleden volledig bezig met ICT-beleid van de overheid. Er was volgens haar geen echte marktwerking op dit terrein. De overheid doet vooral zaken met enkele grote ICT-bedrijven. Het is een klein wereldje, zei Gerkens. Ze vindt dat de overheid en veel lagere overheden te afhankelijk zijn van het besturingssysteem van één leverancier, Microsoft Windows XP. Daardoor zijn de kosten voor beheer en onderhoud veel te hoog, zei ze.

Het onderwerp ICT kreeg volgens Gerkens weinig aandacht, zowel in de Kamer zelf als in de media. ,,Het is geen sexy onderwerp. Het is taai, lastig en het vergt kennis’’, zei Gerkens. Zij leidde destijds een ICT-werkgroep en bracht in 2009 een rapport uit met wat er fout ging en aanbevelingen. Tot haar teleurstelling is er niets mee gedaan in de Tweede Kamer. ,,Iedereen knikte, maar je zag mensen denken 'wat moet ik ermee?'''

Voormalig CDA-Kamerlid Theo Rietkerk probeerde jarenlang informatie los te peuteren over C2000, het nieuwe communicatiesysteem voor hulpdiensten. De raming van dat project rammelde vanaf het begin, in de jaren 90, aldus Rietkerk. Met vragen en moties kwam hij niet verder waarna rond 2002 de Algemene Rekenkamer werd ingeschakeld. Rietkerk schrok van de scherpe conclusies die zij trok. De CDA'er vindt dat de Kamer in 2001 op het verkeerde been is gezet, omdat ze onvoldoende en onvolledige feiten kreeg van het kabinet.

Rietkerk zei dat je als Tweede Kamerlid niet weet of de overheid wat betreft ICT nou in een Fiat of een Rolls Royce rijdt. ,,Ik heb het idee dat het een Rolls is. En dat is niet nodig.''