• SEM6: ‘Gezamenlijk succes door verbinding, kennis en begrip’
18 mei 2018
18 mei 2018

SEM6: ‘Gezamenlijk succes door verbinding, kennis en begrip’

Tijdens de zesde Shared Expertise Meeting (SEM6), die onlangs plaatsvond in Amsterdam, benadrukte dagvoorzitter Rick Uringa het belang van het daadwerkelijk kennen van elkaars doelstellingen en het zoeken naar verbinding. Als voorbeeld van deze urgentie noemde hij zijn ervaring eerder dit jaar met een grote aanbestedende dienst. Het was het begin van een zeer interessante bijeenkomst.

Uringa sprak over een organisatie, die als doel had het twintigtal kort gedingen in 2017 rond aanbestedingen, in 2018 te verlagen naar nul. In het gesprek met de inkoopleiding werd Uringa gevraagd om zijn advies hierover. De enige vraag die hij destijds stelde was: ‘Aan hoeveel van de organisaties die een kort geding startten, heeft u achteraf deze zelfde vraag gesteld?’ ,,De uitkomst liet zich helaas raden. Kortom: tijd om te gaan verbinden!’’

Die verbinding werd tijdens SEM6 ook nadrukkelijk gezocht. Onder meer door de betrokkenheid van de vereniging van inkoopprofessionals NEVI en de beroepsvereniging van salesprofessionals SMA, maar vooral ook door de interactie met het publiek via het onlineplatform Menti.com. Dit bood de deelnemers de gelegenheid om direct op stellingen te reageren.

Frank Steller, oud-CPO van NS, is tegenwoordig PhD-onderzoeker aan de TU Delft en houdt zich in zijn promotieonderzoek bezig met succesvolle contracten. Hij onderscheidt vier soorten relaties (approved, preferred, performance en vested), waarbij opdrachtgever en opdrachtnemer – of klant en leverancier, waar Steller de voorkeur aan geeft – in de laatste vorm het meest gelijkwaardig zijn. De samenwerking is belangrijk, want, zo blijkt uit Stellers onderzoek, we 'vergeten te vragen wat de ander wil en terug te vertellen wat we horen’.

Steller stelt dan ook voor geregeld aan de leverancier te vragen of het lukt en of hij eigenlijk wel winst maakt op het contract. ,,Een opdracht is een samenwerking en die moet door klant én leverancier bestuurd worden. Succesvol samenwerken kan, maar dan moet je wel steeds blijven praten met je partner. Weet wat je zelf wil, weet wat de ander wil en vind een gezamenlijk perspectief!’’

Ook Coby Hendriks, category manager Enterprise Business Applications bij de Rijksoverheid, benadrukt namens de inkoopkant het belang van goede communicatie in het aanbestedingsproces. En juist daarvoor al in een permanente dialoog met de markt, onder meer door marktconsultatie. ,,Zoek samen de grenzen op van wat er mogelijk is en verleg ze.” Verder moeten inkopers vooral aangeven waarom hun aanbesteding bijzonder is, maar tegelijkertijd nadenken wat ze echt nodig hebben. ,,Het is prima als opdrachtgever en leverancier niet dezelfde doelen nastreven, maar vind een gemeenschappelijk doel dat bijdraagt aan de hoofddoelen van beide partijen.’’

Marcus van der Ven riep namens de verkoopkant op te streven naar een gezamenlijke taal. De strategisch tendermanager en projectmanager bij Royal HaskoningDHV meent dat partijen nu vaak te veel in hun eigen silo praten en dat statistieken en prestatiegegevens, mits relevant, kunnen helpen om dat op te lossen. Daarmee kunnen leveranciers hun kwaliteiten benadrukken en dat is belangrijk om niet louter op prijs te beoordelen. ,,Offertes worden gewonnen of verloren op kwaliteit, niet op prijs.” Punt is echter dat opdrachtnemers onvoldoende hun meetbare meerwaarde kennen en inzichtelijk maken.

Na het officiële deel sprak Luc van Bussel van Regardz nog over hospitality. Die zou wat hem betreft leidend moeten zijn in heel de zakenwereld. Hij geeft iedereen de tip die een aanbesteding uitschrijft dat er een warme sfeer mag zijn. ,,Daarmee zet je meteen een andere toon.” Bij Regardz verlangt hij warmte van zijn personeel. De ideale temperatuur? 29,2 graden Celsius. Dat is de temperatuur van het water van de subtropische zwemparadijzen van Center Parcs, waar Van Bussel eerder verantwoordelijk voor was. ,,Die temperatuur is te warm om te zwemmen, maar precies goed om niet meer het water uit te willen.’’Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’