• Scriptieprijs FSE voor Debrouwere
14 november 2013
14 nov 2013

Scriptieprijs FSE voor Debrouwere

Brecht Debrouwere van de Universiteit van Gent (België) heeft de Scriptieprijs FSE van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) en de Vereniging van brandveiligheidsAdviseurs (VVBA) gewonnen. Zijn winnende scriptie behandelt brandgedrag in energiezuinige woningen. Debrouwere beschrijft volgens de jury op een uitzonderlijk heldere wijze de risico’s die kunnen optreden bij een brand in een energiezuinig huis. ‘De scriptie is van een hoog wetenschappelijk gehalte en van grote betekenis voor de brandweer. Het verschaft de brandweer belangrijke informatie die voor zowel de fase van de brandpreventie als bij brandbestrijding van groot belang is. Debrouwere koppelt op een heldere en bruikbare wijze theorie, experimenten en praktijktoepassing aan elkaar’, aldus jury-voorzitter Paul Verlaan van de Wetenschappelijke Raad Brandweer. De Scriptieprijs FSE wordt jaarlijks uitgereikt voor de meest innovatieve, spraakmakende, relevante of fundamentele master- of bachelorthesis over brandveiligheid. De scriptie dient ter afronding van een master- of bacheloropleiding in 2012 of 2013 aan een Nederlandse of Belgische onderwijsinstelling. De scriptieprijs is een bedrag van 1200,- euro, te besteden aan een FSE gerelateerd onderwerp, zoals een cursus, studiereis of studieboeken.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’