• Security versus Facility Management
11 oktober 2016
11 okt 2016

Security versus Facility Management

We zijn zuinig op onze spullen. We beschermen daarom onze terreinen en gebouwen. Hiervoor worden veel verschillende systemen gebruikt. Camera’s helpen vreemde situaties te monitoren en dienen als bewijs en identificatie

Beveiliging met hekwerken om het terrein doen we om onbevoegden van ons terrein en gebouw te weren. Alle systemen hebben hun eigen karakteristiek en worden alsmaar complexer. Mogelijkheden zijn ten over. Maar zijn ze ook functioneel? Is identificatie met een slecht camerabeeld of bij mist mogelijk? Is de beveiligingsorganisatie ook op tijd ter plaatse als we vroegtijdig een inbraak detecteren op een terrein of aan het gebouw? Is het kwaad dan al niet geschiedt?

Alle systemen hebben een gezamenlijk doel: waardevolle assets beveiligen. Daarin vervult ieder systeem zijn eigen rol. Wat wij zien is dat de vaak duur gekozen systemen niet goed afgestemd zijn op de veiligheidsdoelstellingen en organisatie. Achteraf blijkt dat een inbraak toch mogelijk was of dat onbevoegden op de verkeerde plaats in het gebouw konden komen. Hoe zorgt u dat systemen, het gebouw en de organisatie goed op elkaar zijn afgestemd? Zeker in de snel veranderende tijd waar bedreigingen op de loer liggen.

Van paniek naar evenwicht
Met een duidelijk risico-/ en dreigingenprofiel en verschillende dadertypes dient er gekeken te worden naar de meest reële scenario’s. Scenario’s dat mens, techniek, organisatie en de fysieke omgeving integraal verbindt. Om dit te bewerkstelligen dient er afstemming plaats te vinden in de organisatie. Gedurende de jaren verandert, door wisselende carrière moves, het personeelsbestand van de organisatie en neemt de kennis en ervaring van de beveiliging af. Taken, verantwoordelijkheden en processen zijn veelal niet in kaart gebracht. Een specifieke nulmeting is daarbij cruciaal.
 
Door de jaren heen verandert ook de technische en bouwkundige aspecten van een gebouw. Enerzijds door tussentijdse aanpassingen door veranderd gebruik, maar ook omdat systemen verouderen en vervangen worden door meer geavanceerder en gecombineerde systemen. Hierdoor ontstaat een complex spinnenweb aan maatregelen en is onduidelijk of het nog steeds optimaal werkt. Daarbij nemen, door de complexiteit, de onderhoudskosten onnodig toe. Eenvoudig verhelpen van storingen wordt specialistenwerk.

ISM-Quickscan
Het integrale security management model is een tool om gestructureerd en bewust tot juiste keuzes te komen. Er wordt een cyclisch stappenplan gevolgd die steeds weer opnieuw de gevaren en betrouwbaarheid van de organisatie evalueert.
Om te weten hoe de systemen nu functioneren en welke doelen hiermee bereikt worden kan door middel van een Integrale Security QuickScan beoordeeld worden hoe de huidige stand van de techniek en de organisatie is en waar mogelijke kwetsbaarheden zitten en waar we moeten ingrijpen. We streven er naar om van een reactieve benadering naar een proactieve te gaan, waarbij risico’s vroegtijdig aangepakt worden en de juiste maatregelen ook werken in de praktijk. Mens, techniek, organisatie en de fysieke omgeving binnen een scoop.  

Auteurs: Jordan van den Akker, MSc., Safety & Security Consultant,
Ad Melchers, BSc., RSE, Senior Safety & Security Consultant
Royal HaskoningDHV Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’