• Seniorenwoningen niet brandveilig
16 maart 2015
16 mrt 2015

Seniorenwoningen niet brandveilig

Er is veel meer aandacht nodig voor de brandveiligheid in seniorenwoningen, vindt Brandweer Nederland. Mensen die minder mobiel zijn, kunnen immers minder snel een brandend pand verlaten. Bovendien worden veel bejaardenhuizen omgebouwd tot wooncomplexen, nu de inzet is om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Dan gelden volgens het Bouwbesluit lagere eisen voor brandveiligheidsvoorzieningen, waarmee de veiligheid van bewoners dus in het geding komen.

De brand in het wooncomplex Neerbosch-Oost in Nijmegen heeft recent drie levens geëist en ook in Rhenen viel onlangs een branddode in een zorgcentrum. Brandveiligheid in de zorg staat weer in de schijnwerpers door deze noodlottige incidenten. Terecht, volgens Brandweer Nederland.

Verbeteringen op dit gebied in de zorg blijven nodig. Vorig jaar uitten enkele organisaties al hun zorgen over de toename van het aantal binnenbranden in zorginstellingen.  ‘Die constateringen waren niet nieuw en in feite een herhaling van de conclusies in rapporten van de Rijksinspecties over brandveiligheid in de zorg van de afgelopen jaren’, aldus Rob Frek, portefeuillehouder Risicobeheersing in de Raad van Brandweercommandanten.

Duidelijke regels
Brandweer Nederland pleit voor duidelijke regels in de bouwregelgeving, geënt op veiligheidsbewustzijn en eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast wordt voortdurend bezien in hoeverre de regels ook in de praktijk werkbaar zijn. Ook de gevolgen van de vergrijzing met betrekking tot de bouwregelgeving heeft bijzondere aandacht van de brandweer. Nu is het zo dat de regelgeving de vergrijzing eigenlijk niet kan bijbenen. In omgebouwde wooncomplexen gelden namelijk lagere brandveiligheidseisen dan in bejaardentehuizen. En dat terwijl de bewoners exact dezelfde zijn. Voor deze bewoners gaat dus de veiligheid omlaag.

Verantwoordelijkheid
De verantwoordelijkheid voor de brandveiligheid ligt primair bij de zorginstellingen zelf. Om het brandveiligheidsbewustzijn bij uitvoerend personeel, management en bestuur te bevorderen, zetten veel organisaties zich in om ondersteuning te bieden. Zo is er sinds 2013 een landelijk Brandveiligheidsoverleg Zorg, waaraan de brancheorganisaties Actiz, VGN en GGZ Nederland deelnemen, samen met Brandweer Nederland. Afgelopen maand werd zelfs een intentieverklaring getekend tussen deze brancheorganisaties.  ‘Daarbij wordt niet alleen gebruik gemaakt van elkaars expertise, maar wordt met name gewerkt vanuit een risicobenadering. Dit is belangrijk, omdat gebleken is dat de bouwregelgeving en de dagelijkse praktijk niet op elkaar aansluiten. Innovatieve- of gelijkwaardige oplossingen liggen dan eerder voor de hand’, zegt Charles Meijer van Brandweer Nederland.

In samenwerking met de zorgpartijen en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werkt Brandweer Nederland binnen het project NBBZ aan verschillende projecten die tot doel hebben om de brandveiligheid in de zorg te verbeteren. Hiertoe worden projecten op verschillende terreinen geïnitieerd en ondersteund zoals de toepassing van sprinklers in zorginstellingen, risicogestuurd toezicht op brandveiligheid en communicatie en ontsluiting van kennis met betrekking tot brandveiligheid in de zorg.

Zorgorganisaties moeten volgens Brandweer Nederland  niet alleen de brandveiligheidsvoorschriften naleven. Belangrijker is dat er wordt gewerkt aan een veiligheidscultuur, aan bewustwording van risico's bij medewerkers en cliënten en aan het bevorderen van brandveilig gedrag. Brandweer Nederland benadert de brandveiligheid van zorginstellingen niet meer regelgericht, maar vanuit een risicobenadering.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’