• Slimste én duurzaamste vierkante kilometer van Nederland
08 december 2017
08 dec 2017

Slimste én duurzaamste vierkante kilometer van Nederland

De High Tech Campus in Eindhoven, ‘de slimste vierkante kilometer van Nederland’, moet in 2025 de duurzaamste campus van Europa zijn.

Zeven grote facilitaire partners hebben een samenwerkingsconvenant getekend, waarmee de hoogst haalbare efficiëntie en duurzaamheid wordt nagestreefd voor de High Tech Campus in Eindhoven. Er loopt inmiddels een aantal ‘business cases’, waarbij de partners onderling intensief samenwerken. Peter van Gils, directeur Beelen, noemt het convenant ‘een model voor de toekomst’.

En dit niet alleen vanwege het duurzame karakter, maar ook vanwege de voordelen voor de vastgoedeigenaar. ,,Het is niet meer nodig om met elke contractpartij apart af te spreken of uit te zoeken welke partij je bij een bepaalde vraag moet hebben. Dat wordt nu namelijk als coalitie opgepakt.’’ Het convenant is gesloten tussen Beelen (afval), CSU (schoonmaak), Dolmans (landschap), Eurest (horeca), KIEN Facility Management, Strukton Worksphere (techniek) en Trigion (beveiliging). ,,Op de High Tech Campus zitten honderdzestig bedrijven, verdeeld over ruim zestig gebouwen’’, vertelt Van Gils. ,,Er lopen elke dag elfduizend mensen van tachtig verschillende nationaliteiten rond. Beelen verzorgt al drie jaar het afvalmanagement voor het volledige terrein op een CO2-neutrale manier.’’ Denk dan aan afvalcontainers pas legen als zij tenminste tachtig procent vol zijn. Maar ook het werken met elektrische vuilnisauto’s en het verwerken van restafval tot grondstoffen geschikt voor hergebruik. Elke facilitaire partner is specialist in duurzaamheid binnen het eigen vakgebied. ,,Die expertise wordt nu gekoppeld om de hele campus naar het hoogste duurzame niveau te tillen. Dat model kan natuurlijk ook bij andere campussen, scholen of bedrijventerreinen toegepast worden.’’Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’