• Sustainable development goals for green buildings
30 november 2017
30 nov 2017

Sustainable development goals for green buildings

In 2015 hebben de Verenigde Naties de zeventien werelddoelen voor een duurzame toekomst vastgesteld. Ook Nederland doet vanzelfsprekend mee. Volgens Selina Roskam, kennismakelaar Duurzaam Bouwen, betekent dit dat hierover moet worden gerapporteerd. Onder het Tweede Kamer-onderwerp ‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen’ heeft Roskam een soort plan van aanpak rondom deze doelen gevonden.

,,Hoe we via de gebouwde omgeving bijdragen aan deze duurzaamheidsdoelen, is niet zo duidelijk in dit plan’, verklaart Roskam.’’ De World Green Building Council (WGBC) heeft negen doelen voor groene doelen beschreven. Volgens Roskam helpt het de gebruikers om vanuit een ander perspectief te kijken.

Good health and well-being
,,We verblijven zo’n tachtig procent van onze tijd in gebouwen. Deze hebben dus veel invloed op onze gezondheid. Bijdragen aan gezonde en productieve werknemers moeten een hoge prioriteit bij werkgevers hebben. En dus hoog op de agenda bij facilitymanagers, corporate real estate managers en vastgoedmanagers staan. Zij hebben immers invloed op gebouwen en de plekken waarop de werknemers hun werk doen.’’

Affordable and clean energy
,,Zonnepanelen worden steeds goedkoper, beter toepasbaar en gewoon. Maar denk ook aan de warmtepompen. In Nederland moeten we los van het aardgasnetwerk. In de plaats daarvan komt duurzame energie: wko's, zonneboilers, zonnepanelen of misschien zelfs wel wind op je bedrijventerrein. Energieneutraal betekent ook dat je zo veel energie zelf duurzaam opwekt als je nodig hebt.’’

Decent work and economic growth
,,Het lobbyen voor meer bouwthema's in het Regeerakkoord heeft zijn vruchten afgeworpen. Nog nooit stond er zo veel geschreven in het regeerakkoord over de bouw. Na de crisis is het wel weer tijd voor de bouw om te floreren. Bij ‘decent work denk ik ook aan fatsoenlijk werkgeverschap, dat ervoor zorgt dat zijn mensen met plezier naar het werk gaan, dat ze het werk goed afleveren en daarvoor opgeleid zijn. Voor de energietransitie moeten mensen wel nieuwe skills hebben. BuildUpSkills helpt professionals op MBO- en HBO-niveau met de nieuwe technieken. De jeugd krijgt op school steeds meer 21st Century Skills mee: we leven tenslotte steeds meer in een kennis- en netwerksamenleving.’’

Industry, innovation and infrastructure
,,Innovatie kun je niet meer los zien van industrialisatie. En ook de energie-infrastructuur gaat veranderen. Zonnepanelen en ledverlichting werden door de industrialisatie snel goedkoper. Wellicht is dat ook nog te verwachten voor warmtepompen, handige isolatiepanelen en zonneboilers. Restwarmte van de industrie kan gebruikt worden om huizen en bedrijventerreinen te verwarmen. Of gewoon binnen de industrie dat de restwarmte gebruikt wordt om het kantoor te verwarmen. Daarvoor heb je ook een andere infrastructuur nodig.’’

Sustainable cities and communities
,,Gebouwen alleen verduurzamen zonder naar de omgeving te kijken, is iets van de afgelopen tijd. In de aankomende tijd dragen duurzame gebouwen bij aan het uitvoeren van regionale energiestrategieën. Energieneutrale gebouwen, zoals we dat graag wensen in 2050, kunnen waarschijnlijk niet energieneutraal zijn op gebouwniveau, maar wel als je net iets verder kijkt. Bovendien gaat het niet alleen om energie, maar ook om leefbaarheid. Om de verhouding tussen wonen en werken, groen en stenen, water en wegen.’’

 Responsible consumption and production
,,Hergebruik wat kan, koop geen wegwerpproducten. Repareer wat kan. Gebruik gebruikte producten voor een andere toepassing. In Nederland zien we steeds meer projecten met een circulair karakter. Maar dit soort gebouwen zijn alleen circulair als ze ook aan de ouderwetse randvoorwaarden voldoen, zoals zo veel mogelijk energiebesparing en hernieuwbaar opgewekte energie. Niet alleen of je materiaal circulair is.’’

Climate action
,,Reduceer de CO2-uitstoot die nodig is om je gebouw te verwarmen, te koelen, te ventileren of te verlichten. De energie die je niet nodig hebt, hoef je ook niet op te wekken. Niet met fossiele energie, maar ook niet met hernieuwbare energie. Gebouwen zijn voor veertig procent verantwoordelijk voor de wereldwijde CO2-uitstoot. Energielabel C voor kantoren is maar een eerste kleine stap.’’  

Life on land
,,Om het leven op het land, de flora en fauna, te stimuleren of in ieder geval te beschermen, zou je eigenlijk helemaal geen gebouwen meer moeten bouwen. Gelukkig zien we steeds meer oplossingen in de gebouwde omgeving, die de biodiversiteit stimuleren. Het natuurbeleid in Nederland blinkt niet uit in schoonheid. Bedrijven kunnen daaraan zelf vorm geven, door er gewoon over na te denken en het mee te nemen in beslissingen.’’  

Partnerships for the goals
,,Iedere vorm van samenwerking die bijdraagt aan een duurzamere samenleving is mooi. Al sinds 2011 werken we met ruim tien organisaties in het Platform Duurzame Huisvesting. Green business clubs zijn mooie voorbeelden waar uitvoering wordt gegeven aan duurzaamheid. Platform BEE (Biodiversiteit, Ecosystemen & Economie) is een initiatief van VNO-NCW en IUCN NL. De Groene Zaak treedt namens de werkgevers op.’’  

De conclusie van Roskam is dat de overheid ook via partnerships kan werken aan het bereiken van de doelen. ,,Wat mij betreft, mag iedere bedrijfstak zich melden bij de overheid. En dan niet voor een Green Deal en wat pilotprojecten, maar gewoon met concrete acties om echt bij te dragen aan de doelen van Parijs: minder CO2-uitstoot, linksom of rechtsom. En dan helpt de overheid met monitoring, communicatie, het formuleren van de doelen en kennisoverdracht.’’  Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’