• T-Kwadraat als (brand-)veilig en herkenbaar centrum
22 oktober 2010
22 okt 2010

T-Kwadraat als (brand-)veilig en herkenbaar centrum

Sport en stedelijk leven gaan op een bijzondere manier samen in het sportcomplex T-Kwadraat in Tilburg. Het complex werd vorig jaar geopend. Bij de realisering van het project werkte de architect, de opdrachtgever en de hoofdaannemer nauw samen als in een team. Door hierbij in een vroeg stadium aan tafel te schuiven wist Vetrotech Saint-Gobain een brandveilige beglazingsoplossing te realiseren die naadloos aansloot op het bouwproces.

T-kwadraat is meer dan een sportcomplex. Het is de spil in het gebied Nieuw-Stappegoor in Tilburg. Na een grondige herontwikkeling biedt het stadsdeel volop kansen voor een moderne leefomgeving waar plaats is voor wonen, sport, uitgaan en studeren. Het project moest een herkenbaar centrum opleveren waar de wijk rond omheen kan opbloeien. Een uitdagende opdracht dus en vanuit dat besef zijn de architectenbureaus Bo.2 Architectuur en Stedenbouw en Van Hoogmoed Architecten aan de slag gegaan bij het ontwerpen van T-Kwadraat. Het nieuwe complex herbergt een sporthal van topniveau, inclusief fitnessruimte, klimcentrum en sportmedisch centrum. Daarnaast zijn er horeca- en businessruimten, een kinderopvang en een overdekte kunstijsbaan waaraan meervoudig schaatskampioene Ireen Wüst uit Goirle haar naam gaf. De Ireen Wüst IJsbaan is een schaatsaccommodatie die voldoet aan de hoogste eisen van de professionele ijssport. 

Transparantie
Sport als een hedendaagse sociale arena. Met die fraaie bewoordingen omschrijven de architecten wat hen bij hun ontwerp voor ogen stond. In de dagelijkse praktijk betekent dat bijvoorbeeld je kinderen naar zaalvoetbal brengen en in de tussentijd wat boodschappen doen. Het kan allemaal in een gebouw dat complex van structuur is, maar waar je toch makkelijk je weg vindt. Alle activiteiten zijn geconcentreerd in een grote centrale open ruimte die met loopbruggen en doorzichten verbonden is met de omringende ruimten in het sportcentrum. De transparantie van het ontwerp vergemakkelijkt de oriëntatie volgens Mark van Tilborg, sales manager bij Vetrotech Saint-Gobain. Het gebruik van glas is daarvoor een voor de hand liggende keuze. In het T-Kwadraat complex is in totaal 1.100 m2 brandwerend veiligheidsglas geplaatst. Welke type brandwerend glas toegepast dient te worden staat beschreven in landelijke alsook Europese regelgeving en normering. In Nederland kennen we het Bouwbesluit, de Nederlandse norm NEN 6069, de Europese CE-markering en het landelijke Besluit brandveilig gebruik bouwwerken, kortweg Gebruiksbesluit. Sinds de inwerktreding van dit Gebruiksbesluit is de gebouweigenaar verantwoordelijk voor de brandveiligheid van een gebouw. De gebruiker van het bouwwerk is daarnaast primair verantwoordelijkheid voor de integrale brandveiligheid ervan. Het is dus zaak om alle vereiste brandveiligheidsmaatregelen te nemen en de juiste personen bij dit ontwerpproces te betrekken! In nummer 204 van dit weekblad kwam Nard Beekmans, manager Binnensport bij de gemeente Tilburg, aan het woord over dit project. Hij gaf aan dat er vooraf ook advies is ingewonnen bij een facilitair manager, immers zit daar een flinke portie aan kennis en ervaring. Van Tilborg: ’Voor de rookwerende beglazing, classificatie E (stabiliteit), in wanden en deuren viel in eerste instantie de keuze op Pyroswiss. Vanwege de toe te passen afmetingen (eisen CE-markering) en de gestelde eisen voor wat betreft geluidwering, werd er gekozen voor het brandwerend glas Contraflam Lite. In de trappenhuizen en compartimentscheidingen, waar classificatie EW (stabiliteit en stralingsreductie) wordt geëist, werd Contraflam Lite 60 toegepast. Op plaatsen met niveauverschillen geldt bovendien de gecombineerde eis doorval- en letselveilig. Het product Contraflam Lite is een brandwerende beglazing die standaard aan deze eisen voldoet. Die combinatie van eisen en het esthetisch doel van de binnenbeglazing maakt T-Kwadraat tot een bijzonder project.'

Werkvoorbereiding
Een succesvolle afronding van een groot project staat of valt met de kwaliteit van de werkvoorbereiding. Volgens Rinie Klijs, calculator speciale projecten binnen Saint Gobain Glass Solutions - Veromco, onderscheidde de realisering van T-Kwadraat zich wat dat betreft in positieve zin. ‘We hebben al in een heel vroeg stadium overleg gevoerd met de werkvoorbereiders van Heerkens Van Bavel en Remmers. Daardoor stond vooraf al vast welke glassoort waar zou worden toegepast en hoe de detaillering van de kozijnen moest zijn. Daarnaast is de logistieke operatie uitvoerig besproken. Het is namelijk een behoorlijk ingewikkeld gebouw met meerdere functies en een aantal vides. Daarom is het zo belangrijk dat je van tevoren een goed beeld hebt van hoe je de juiste beglazing op de juiste plaats krijgt, welke ruit als eerste en welke als laatste geplaatst gaat worden.’ Als publiek gebouw speelt T-Kwadraat een belangrijke rol in een gebied dat een nieuwe toekomst krijgt. Het project is omvangrijk, de gestelde eisen zijn hoog en dat maakt de bouw ervan tot een complexe operatie. De traditionele scheiding tussen de verschillende partijen die bij een dergelijk bouwproces betrokken zijn kan dan ook als een belemmering werken. Een oplossing vormt het bouwteam, waarbij opdrachtgever, architect en aannemer nauw samenwerken. Bij de realisering van de Ireen Wüst IJsbaan is voor deze samenwerkingsvorm gekozen. De invloed van de aannemer die in een bouwteam werkt is groter geworden als het op productkeuze aankomt. Dat heeft volgens Joep Schoondermark, projectleider namens de bouwcombinatie Heerkens Van Bavel / Remmers , een belangrijk voordeel. ‘Er wordt zorgvuldiger afgewogen wat de technische voordelen zijn van een oplossing en welke kosten daar tegenover staan. Dat gold ook voor het thema brandveiligheid, waarop we van de kant van de brandweer en de opdrachtgever specifieke vragen kregen: ‘Wat is er mogelijk met brandwerende scheidingen? Als we glas gebruiken, hoe gaan we dat dan definiëren en welke constructies voldoen aan de eisen van brandveiligheid? Door een beroep te doen op Vetrotech Saint-Gobain kregen we op dat soort vragen een antwoord en werden we geadviseerd in mogelijke oplossingen. Wat mij betreft kun je die advisering niet vroeg genoeg inschakelen bij dit soort grote complexe projecten. Het bouwproces verloopt hierdoor namelijk sneller en tegen lagere kosten.'

Samenwerking
Bij de realisering van een ontwerp binnen een team behoudt iedere partij zijn zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. De kracht zit hem in de samenwerking. Die heeft Klijs als bijzonder prettig ervaren. Vooral het vroege stadium waarin hij bij dit project betrokken werd beschouwt hij als heel waardevol. Diezelfde ervaring heeft zijn collega en projectleider Noel Simons. ‘In dit gebouw kom je bijvoorbeeld een wand tegen met 40 ruiten. De eis voor één deel was 30 minuten brandwerend, voor het volgende deel was dat 60 minuten en dan was er ook nog een deel waarvoor geen specifieke eis gold. Dat zijn nou typisch de onderdelen waarop je problemen zou kunnen verwachten, maar in dit project bleek die vroegtijdige afstemming een groot voordeel. Alle geplaatste kozijnen hadden exact de juiste maatvoering. Die manier van samenwerken is een belangrijk voordeel bij de afwerking en dus bij een tijdige oplevering van dit markante project.’Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’