• Terreinbeheer op afstand
05 februari 2013
05 feb 2013

Terreinbeheer op afstand

De snelle opkomst van nieuwe technologieën zorgt ervoor dat terreinbeheer zich in rap tempo ontwikkelt. Steeds vaker wordt beveiliging op afstand ingezet en levert het een bijdrage aan meer aandachtsgebieden dan alleen veiligheid.

De behoefte aan nieuwe technologieën op facilitair vlak komt voort uit de ontwikkeling dat consumenten steeds meer keuze hebben in de manier waarop ze privé hun zaken regelen. Ook tijdens hun werk verwachten ze deze keuze. De traditionele aanpak van terreinbeveiliging, met fysieke surveillance, maakt plaats voor nieuwe technologieën, zoals Video Surveillance as a Service (VSaaS). Bij VSaaS nemen camera’s de taak van fysieke surveillance over en registreren deze de omstandigheden op het terrein. De traditionele manier van fysieke surveillance is relatief kostbaar: beveiliging gaat altijd door en zeker buiten reguliere werktijden verdient het de nodige aandacht. Beveiliging op afstand zorgt ervoor dat een organisatie niet meer opdraait voor de hoge kosten van de inzet van mankracht 24 uur per dag, zeven dagen per week. In plaats daarvan is er een investering nodig in de technologie. Het beheer wordt uitbesteed en dit zorgt ervoor dat er flink bespaard kan worden op de variabele kosten van bewakingsdiensten.

Meer grip op terreinbeheer
De kostenbesparing is een van de redenen waarom beveiliging op afstand een vlucht neemt. Maar ook andere ontwikkelingen spelen hierbij een rol. Zo zien we dat terreinbeheerders met VSaaS veel meer controle hebben op het proces. Ze hebben tenslotte de mogelijkheid om op elk gewenst moment de videobeelden te bekijken. Een mogelijkheid van VSaaS is het inzetten van video guard tours, waarmee de beheerder zelf letterlijk kan zien wat er gebeurt. Deze dienst kan vergeleken worden met surveillancerondes door bewakingsdiensten, alleen gebeurt dit nu volledig via video. De beheerder kan door middel van videobeelden dezelfde route afleggen als een bewaker zou doen. Het voordeel hiervan is dat er op elk moment bijgestuurd kan worden. Signaleert de beheerder een alarm of een bepaalde locatie die extra aandacht nodig heeft, dan kan hierop direct actie worden ondernomen of eenvoudig worden bijgestuurd. Organisaties kunnen VSaaS te allen tijde aanpassen aan hun specifieke behoeften op dat moment.

Alarmverificatie
Ook het feit dat verificatie van alarmen steeds belangrijker wordt, draagt bij aan de populariteit van beveiliging op afstand. Het aantal loze alarmmeldingen is hoog en hulpdiensten zoals politie en brandweer streven ernaar dit aantal significant te verlagen. Daarom is een automatische doormelding naar de regionale alarmcentrale (RAC) niet meer vanzelfsprekend en hulpdiensten rukken dus niet langer zonder meer uit na een alarmmelding vanuit een particuliere alarmcentrale (PAC). Hulpdiensten komen pas ter plaatse als de alarmmelding geverifieerd is. Ze gaan ervan uit dat het voorwerk gedaan is en organisaties worden dus aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid. Een stille alarmcentrale, bijvoorbeeld een alarmcentrale die door middel van sensoren meldingen geeft, biedt een terreinbeheerder niet langer uitkomst. Bij een alarmmelding moet vanaf nu tenslotte eerst verificatie plaatsvinden en dat vereist een extra actie in het proces. VSaaS is een stap voor op een zogenoemd stil alarmsysteem, doordat er bij een alarmmelding direct via video gecontroleerd kan worden of het om een geldig alarm gaat. Een geverifieerd alarm wordt door de hulpdiensten uiterst serieus genomen. Nog meer zekerheid heeft een beheerder door gebruik te maken van een PAC die is aangesloten op Live View. Live View is recent geïntroduceerd en koppelt de alarmcentrale aan een specifiek netwerk van de politie. Bij bijvoorbeeld een inbraak of overval, kan de alarmcentrale na verificatie van de videobeelden deze direct doorzetten naar de politiemeldkamers. De politie kan dan via bewakingscamera’s direct meekijken en bepalen welke opvolging nodig is. De beschikbaarheid van videobeelden draagt bovendien bij aan de bestrijding van misdaad. De daders zijn tenslotte op beeld vastgelegd en dit vergroot de pakkans aanzienlijk.

Andere doeleinden
VSaaS wordt in eerste instantie meestal ingezet voor beveiliging op afstand, maar is ook voor andere doeleinden nuttig. Zo kan het voor organisaties in logistiek en retail interessant zijn om de belevering van goederen op een tijdstip te laten plaatsvinden dat niet voor de hand ligt, bijvoorbeeld tijdens de nacht. Bij een groot winkelbedrijf kan de levering van goederen overdag overlast veroorzaken. Een vrachtwagen kan klanten in de weg staan en bovendien zullen medewerkers van het winkelbedrijf hun werk tijdelijk aan de kant leggen om de distributeur te helpen. De nacht biedt uitkomst, mits er een oplossing is voor toegang en veiligheid. Met VSaaS kan er een secured environment gecreëerd worden, waarin de distributeur vrij kan bewegen en zijn goederen kan afleveren, zonder dat daar een medewerker ter plaatse aan te pas komt. De beheerder van VSaaS kijkt mee via de camera, verleent waar nodig toegang en kan ingrijpen als de veiligheid in het geding is. Ondertussen gaat overdag alle aandacht naar het werk dat er op dat moment moet gebeuren. Daarnaast kan VSaaS ingezet worden als een waardevolle bron van informatie. Op een terrein gebeurt veel: er zijn verkeersstromen, er komen bezoekers op het terrein, er worden goederen afgeleverd en opgehaald. Camera’s die in eerste instantie ingezet worden voor bewaking, leggen dus tegelijkertijd veel nuttige informatie vast. Door deze informatie te analyseren en te vertalen, kunnen er eenvoudig verbeteringen worden doorgevoerd. Uit de analyse kan bijvoorbeeld blijken dat een bepaald hekwerk niet goed functioneert, of dat er op een bepaalde locatie op het terrein parkeerplekken nodig zijn. Door te denken in de mogelijkheden van de techniek, maar ook in de aard van dienstverlening van de organisatie, kan de functionaliteit van VSaaS voor honderd procent ingezet worden. Concluderend kunnen we zeggen dat VSaaS organisaties in staat stelt te besparen op kosten en tegelijkertijd efficiëntie te verhogen. Het is een oplossing die zich leent om op maat te worden toegepast. Camera’s worden vaak ingezet vanuit de behoefte aan beveiliging, maar het is aan te raden verder te denken dan alleen dit toepassingsgebied. Op deze manier kan de functionaliteit van VSaaS optimaal worden benut en kunnen terreinbeheerders en facilitair managers efficiënter te werk gaan.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’