• Van RI&E naar BHV: de uitgangspunten
13 juli 2016
13 jul 2016

Van RI&E naar BHV: de uitgangspunten

Iedere werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn bezoekers en werknemers. Om de veiligheid te kunnen waarborgen bent u daarom verplicht de risico’s in uw organisatie in kaart te brengen. In een reeks artikelen doorlopen we de stappen om van een goede Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) tot een effectieve BHV-organisatie te komen. In dit eerste deel bespreken we de uitgangspunten.

Als werkgever bent u wettelijk verplicht om goed zorg te dragen voor de gezondheid en veiligheid van uw medewerkers en bezoekers. Deze zorgplicht brengt onder meer met zich mee dat de bedrijfshulpverlening goed moet worden opgezet. Hoewel er wettelijke bepalingen zijn omschreven in de Arbowet, schrijft de wet echter niet precies voor hoe u dit moet doen. Er staat slechts omschreven binnen welk kader u maatregelen moet nemen om voor de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers te zorgen. Dit is zogenaamde ‘doelregelgeving’, het doel is een veilige werkomgeving.

De waarde van de BHV’er

Desalniettemin mag het uitgangspunt niet zijn dat er een BHV-organisatie wordt opgezet omdat de wet dit nou eenmaal voorschrijft. Goed opgeleide BHV’ers zorgen er daadwerkelijk voor dat er tijdens een calamiteit minder slachtoffers vallen en er minder materiële schade ontstaat. Daarnaast zullen uw medewerkers het zeer waarderen wanneer u als bedrijf hun veiligheid en gezondheid hoog in het vaandel heeft staan. Dit komt het imago van het bedrijf alleen maar ten goede.

Ken de risico's

Voordat de bedrijfshulpverlening wordt opgezet is het belangrijk de risico`s binnen de organisatie in kaart te brengen. Hiervoor dient er eerst een RI&E opgemaakt te worden. Onderdeel van deze risico inventarisatie is het Plan van Aanpak. In dit plan staan de beheersmaatregelen die nodig zijn om de aanwezige risico’s te beperken. Moeilijk bereikbare nooduitgangen kunnen bijvoorbeeld toegankelijker worden gemaakt en regelmatig worden gecontroleerd. Een ander voorbeeld van zo’n maatregel is gevaarlijke machines af te schermen, zodat niet iedereen er zomaar bij kan.

Restrisico's

Risico’s die niet met maatregelen kunnen worden weggenomen of verminderd worden restrisico’s genoemd. Denk bijvoorbeeld aan een hartstilstand, een brand of een val van de trap. De gevolgen van restrisico’s kunnen tot letsel of schade leiden. Deze risico’s vormen dan ook de basis voor de organisatie van de bedrijfshulpverlening. Deze wordt immers ingezet voor het behandelen van letsel en het beperken van schade. De Arbowet dicteert niet langer het aantal verplichte BHV’ers binnen een organisatie; het aantal op te leiden BHV’ers wordt dan ook gebaseerd op de restrisico’s. De BHV is het sluitstuk van de arbeidsveiligheid in het bedrijf.

In de volgende artikelen zetten we verder uiteen hoe u van de RI&E naar een effectieve BHV-organisatie kunt komen.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’