• Van risicobepaling tot een goedwerkend beveiligingssysteem: een stappenplan
26 januari 2017
26 jan 2017

xxxxxxxxxxxx

Van risicobepaling tot een goedwerkend beveiligingssysteem: een stappenplan

In een tijd waarin het lijkt of alleen nog informatiebeveiliging belangrijk is, wordt het belang van fysieke beveiliging nogal eens onderschat. Vaak wordt ten gevolge van onwetendheid en onkunde geen adequate beveiliging bereikt. In deze lezing worden in het kort de stappen besproken die moeten worden doorlopen om te komen tot een effectieve beveiliging. Ook zullen we aandacht besteden aan de valkuilen die we onderweg tegen kunnen komen en de wijze waarop we daarmee om moeten gaan.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxMercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’