• Van sprinkler naar watermist installatie
21 december 2015
21 dec 2015

Van sprinkler naar watermist installatie

Sprinklerinstallaties worden sinds 1980 op relatief grote schaal toegepast in Nederland waarbij de toepassing varieert van Industrie ,onderwijs ,zorg, parkeergarages, datacenters tot distributie en logistiek. Sinds 2005 heeft de markt kennis gemaakt met een nieuw type blusinstallatie : watermist, met als belangrijkste kenmerk :meer bluskracht met minder water doordat er optimaal gebruik wordt gemaakt van de blussende werking van water door de druppeltjes kleiner te maken. Binnen dit nieuwe begrip ,,watermist-installaties” wordt er onderscheid gemaakt tussen lage, middel en hoge druk installaties Is watermist de toekomst en is hiermee de rol van sprinklerinstallaties uitgespeeld? Waar kan het wel en waar niet worden toegepast? Aan de hand van enkele praktijksituaties zal ik toelichten welke factoren zoals inbouwmaat , vastrechtkosten, te verwachten waterschade, watervoorraad ,afschrijftermijn een rol spelen bij de keuze tussen ,sprinkler, lage- of hoge druk blusinstallatiesMercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’