•  Vastgoedsector omarmt social media
03 mei 2011
03 mei 2011

 Vastgoedsector omarmt social media

Een groot deel van de Nederlandse vastgoedorganisaties gaat de komende twee jaar investeren in het gebruik van social media. Bedrijven zien dit als een alternatief voor traditionele manieren om contact te leggen met potentiële klanten. Dit blijkt uit een trendonderzoek naar informatiemanagement bij vastgoedorganisaties van NeVap en PwC.

In samenwerking met de NeVaP (Nederlands Vastgoedexploitatie Platform) heeft PwC een online enquête gehouden onder 33 directeuren en topmanagers in de Nederlandse vastgoedsector. Daarbij was innovatie in de bedrijfsvoering het centrale thema. Waar staat de sector in het gebruik van informatietechnologie en hoe worden zaken als social media, het nieuwe werken en een datawarehouse ingezet binnen vastgoedorganisaties? Volgens Maurits Cammeraat, organisatieadviseur voor vastgoed en informatiemanagement bij PwC, klimt de vastgoedsector langzaam uit het economische dal. ‘Het is juist nu belangrijk te investeren in de bedrijfsvoering en deze te optimaliseren.’

Het nieuwe onderzoek laat zich enigszins vergelijken met de trendrapportage van vorig jaar, waarin naar dezelfde onderwerpen werd gekeken. En met name ook naar de efficiëntie van informatiemanagement. Cammeraat: ‘Een aantal zaken is herhaald, maar wat nieuw is, zijn onderwerpen als social media en het nieuwe werken. We kunnen nu ook gedeeltelijk een vergelijking maken met wat de vorige keer is onderzocht. Het is dus geen vervolg, maar een compleet nieuw onderzoek.’

Social media

Cammeraat verwacht dat de ontwikkelingen met social media er voor gaan zorgen dat de communicatie met klanten, zoals huurders, interactiever wordt en meer online plaatsvindt. ‘Bedrijven willen de klanten nog beter leren kennen. In de informatievoorziening betekent dit een verdere vastlegging van gegevens van klanten en het combineren met andere gegevens. Social media wordt in ieder geval breed omarmd door de vastgoedsector en dat varieert dan van LinkedIn en Facebook tot Twitter. Online contact met collega’s, klanten, andere bedrijven en potentiële nieuwe werknemers wordt steeds belangrijker. Overigens denk ik dat een daadwerkelijke interactieve toepassing in de bedrijfsvoering, zoals communicatie over en weer rond een reparatieverzoek de meeste bedrijven nog iets te ver gaat.’

Vastgoedorganisaties zijn bovendien ook enthousiast over het nieuwe werken. Een tendens die Cammeraat wel begrijpt, omdat dit niet alleen betekent dat mensen tijd- en plaatsonafhankelijk kunnen werken, maar ook dat informatie altijd en overal beschikbaar is. ‘Het zal ongetwijfeld de komende jaren zijn weerslag hebben op de manier waarop kantoorruimte en woonomgeving worden gebruikt. Meer dan zestig procent van de ondervraagden verwacht dat over een jaar of vijf meer dan driekwart van de medewerkers volgens de principes van het nieuwe werken hun werkzaamheden verrichten.’

Focus

Volgens Cammeraat is de vastgoedsector zich sowieso aan het heroriënteren. ‘Wat we zien, is dat met name de bedrijfsvoering meer aandacht krijgt. Dus dat het ‘huis’ goed op orde is en dat gegevens juist en volledig zijn. Ook om bijvoorbeeld kosten terug te dringen. We waren natuurlijk benieuwd naar hoe organisaties dat op dit moment doen. Welke onderdelen pakken ze daarbij aan?’ Ook transparantie noemt de PwC-adviseur als een belangrijk onderwerp. ‘Vastgoedorganisaties willen toch transparantie bieden en op dit onderwerp hebben we vooral onderzocht hoe ze dit dan doen en waar ze mee bezig zijn.’

Een opvallende ontwikkeling is dat vastgoedorganisaties steeds vaker opdrachtgevers laten meekijken in hun informatiesystemen. Daarbij gaat het in veel gevallen om het bekijken van financiële resultaten en de voortgang van de dienstverlening. ‘’Het gaat om het bieden van transparantie, die steeds meer wordt verwacht van organisaties’, aldus Cammeraat. ‘Op die manier kun je verantwoording afleggen aan je opdrachtgever. Laten zien dat je je huishouden goed op orde hebt. Dat geeft betrouwbaarheid. Een goede managementrapportage is essentieel voor een goede aansturing van een organisatie.’

Veel moeilijkheden rond de rapportage bij vastgoedorganisaties komen volgens de ondervraagden voort uit een niet ingerichte planning- en controlecyclus en verschillen in gegevensdefinities tussen informatiesystemen. ‘Ruim zestig procent van de betrokken organisaties beschikt over een datawarehouse. Een digitaal ‘pakhuis’ met gegevens uit één of meerdere informatiesystemen. Voorheen werden rapportages direct samengesteld vanuit de operationele systemen. Tegenwoordig wordt meer en meer gebruik gemaakt van afzonderlijke datawarehouses en rapportagetools.’ 

Applicaties

Cammeraat is er van overtuigd dat een aantal organisaties de slag naar het nieuwe werken al heeft gemaakt. Ook op ict-gebied. ‘Die bedrijven geven veel van hun applicaties al vrij via het internet, zodat medewerkers vanuit huis de diverse taken kunnen uitvoeren. Je ziet echter ook veel organisaties die dit nog absoluut niet hebben geregeld of niet goed hebben geregeld.’ Tegelijkertijd moet Cammeraat ook toegeven dat uit het onderzoek naar voren is gekomen dat een groot deel van de vastgoedorganisaties niet bepaald enthousiast is over hun belangrijkste applicaties. Terwijl het hier toch gaat om de meest relevante informatiebron binnen de organisatie.

‘Het gevolg is dat slechts één op de drie van de ondervraagde organisaties een informatieplan heeft om de projecten op het gebied van informatietechnologie beleidsmatig op te pakken’, verklaart Cammeraat. ‘Een goed informatieplan representeert de prioriteiten van de organisatie voor de verschillende verbeterprojecten. In een logische volgorde en met een goede samenhang in activiteiten. Een informatieplan geeft een duidelijke vertaling van strategie naar inzet van de technologie en geeft antwoord op de vraag waar de organisatie de komende tijd behoefte aan heeft.’

 

Willem-Jan Schampers

 

 

Streamer

 

Vastgoedorganisaties laten opdrachtgevers steeds vaker meekijken in hun informatiesystemen.

 

 

 

 Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’