• Veel animo voor Veiligheid Kleine Bedrijven
05 november 2009
05 nov 2009

Veel animo voor Veiligheid Kleine Bedrijven

De subsidieregeling Veiligheid Kleine Bedrijven slaat aan. Dit constateert Jos Raaijmakers, eigenaar van Raaijmakers Risk Management, die dit onderwerp centraal stelde in zijn sectorverhaal in nummer 185 van Facilitair & gebouwbeheer. Een behoorlijk aantal mkb’ers heeft hem al verzocht een veiligheidsscan te laten uitvoeren. Deze is namelijk nodig om in aanmerking te komen voor deze subsidie.

Ik heb veel reacties ontvangen, van zowel bedrijven die gebruik wilden maken van de regeling, als van bekenden uit mijn netwerk. Ik moet ook even een klein foutje rechtzetten. Toen we vorige keer over Veiligheid Kleine Bedrijven spraken, was de regeling nog niet helemaal in kannen en kruiken. Zo is de subsidie voor de scan geen € 250,- , maar € 300,- en de ondernemer moet tenminste € 50,- zelf bijdragen (na subsidie). Een andere nuance is dat een bedrijf 5 vestigingen mag hebben, met daarin per vestiging maximaal 10 fte medewerkers. Ik zat bij de eerste lichting adviseurs die door SenterNovem zijn opgeleid en heb dat gemerkt! Er is veel animo voor de regeling, maar van SenterNovem heb ik begrepen dat het budget nog lang niet op is. Intussen heb ik al een aantal scans verricht bij een grote diversiteit aan bedrijven. Dat vind ik één van de leuke dingen, want je komt in een sneltreinvaart in allerlei branches en dan merk je dat het goed is dat je een veelzijdige benadering hebt. Ik bekijk bedrijven door bijvoorbeeld zowel de technische bril, de bril van een bedrijfsrechercheur, de bril van een security-riskmanager en zeker niet op de laatste plaats de bril van een ondernemer.

Voorbeelden
Ik zal dat toelichten. Ik kwam bij een bedrijf, ik ben bewust wat onduidelijk over de omschrijving, want discretie heb ik hoog in het vaandel staan. Die ondernemer had een advies gekregen van een rolluikeninstallateur, wat ik bewust niet in heb gekeken. De man gaf aan dat de prijs, vanwege de afmetingen en de hoeveelheid, zodanig hoog was dat hij er aan twijfelde of hij niet gewoon moest stoppen met zijn bedrijf. De rolluiken waren bedoeld om een paar specifieke servers te beschermen tegen diefstal. In zijn branche komt diefstal van deze servers regelmatig voor, om dan na vervanging weer opnieuw in te breken en de nieuwe servers ook te stelen. Na het interview en de rondgang door zijn bedrijf heb ik hem een heel andere oplossing aangedragen, namelijk een leegstaande pantry met een paar aanpassingen in te richten als serverruimte. Zijn inbraakdetectiesysteem krijgt een paar vernuftige aanpassingen, waaronder een mistgenerator en verder volgt een kleine aanpassing op het hang- & sluitwerk. De totale investering bleek lager dan de prijs van één groot rolluik, terwijl er vijf aangeboden waren!

Verder heb ik hem gewezen op het beveiligingsbewustzijn van zijn medewerkers. Aan het eind van het gesprek gaf de ondernemer aan dat de oplossing hem als muziek in de oren klonk en dat hij met deze relatief kleine investering, en dan zelfs nog gesubsidieerd voor 50%, zeker door zou gaan met zijn bedrijf. Bij het afscheid keek ik nog eens rond en ik was trots dat ik er aan bijgedragen had dat ik de werkgelegenheid van zes personen had veiliggesteld. Een ander voorbeeld was een high-risk bedrijf. De ondernemer had me uitgenodigd, maar was eigenlijk overtuigd dat alles perfect in orde was en zocht daarin bevestiging. Hij vroeg me ook of ik op de hoogte was van de normen die in zijn branche gehanteerd worden. Na dat bevestigd te hebben, vertelde ik hem dat ik ook vanuit functionaliteit naar zijn systemen zou kijken. Ik was onder de indruk van de beveiligingsmaatregelen die getroffen waren, totdat we bij de achterzijde kwamen. Daar was een elektrische sluitplaat aangesloten op een codetableau. Bij het intoetsen van de code schermde de ondernemer het tableau af, zodat ik niet mee kon kijken. De deur gaf toegang tot een vitale ruimte. Ik deed de deur weer dicht en pakte mijn zakmesje van € 2,95 en opende de deur zonder schade en zonder code. Hiermee bewees ik de ondernemer dat functionaliteit soms niet beantwoordt aan vastgestelde normen. De sluitplaat had een houdkracht van zeker 15.000N en dat is behoorlijk wat geweld, maar was niet bestand tegen een insluiperstrucje. Ook hier zal een technische aanpassing plaatsvinden, waarna het systeem ook bestand zal zijn tegen een zakmesje. Met mijn bedrijfsrecherchebril heb ik inmiddels ook al aardig wat ondernemers gewezen op ontbrekende functiescheidingen, gemis aan controlemomenten en kassasystemen die niet voldoen, waardoor fraudemogelijkheden voor het grijpen liggen. Als collega-ondernemer wijs ik ze op risico’s die ze lopen door bijvoorbeeld zelf alarmopvolging te verlenen, de bedrijfscontinuïteit, het nut van een preemploymentscreening en imagoschade die kan ontstaan. Mijn gesprekken gaan dikwijls verder dan de zaken die voor subsidie in aanmerking komen. Het aller-leukst aan de onderzoeken vind ik de gesprekken met de ondernemers. Omdat het relatief kleine bedrijven betreft, staan de ondernemers, net als ik, heel dicht bij hun product of dienstverlening en kunnen vol overgave de historie of de unieke producten toelichten. Bij een aantal ondernemers heb ik genoten van de inventieve beveiligingsmaatregelen die ze hebben getroffen. Van eenvoudige barricades van deuren of ramen tot handbewegingen of opmerkingen die men hanteert in de zaak om elkaar iets duidelijk te maken. Het hoeft echt niet duur of high-tech te zijn om iets goed te laten werken.

Looptijd
De subsidieregeling loopt nog tot 31 december 2009. Er is nog niet bekend of na die datum de regeling voortgezet zal worden, dus moeten we er vooralsnog van uit gaan dat de regeling eindig is. Als u met uw bedrijf binnen de doelgroep valt (Niet meer dan 5 vestigingen en niet meer dan 10 fte medewerkers in één van die vestigingen) en u wilt er van verzekerd zijn dat uw beveiligingsniveau voldoende is en zeker als u van plan bent beveiligingsmaatregelen te treffen, dan moet u zich op tijd aanmelden voor een veiligheidsscan. Daarna heeft u zes maanden de tijd om de maatregelen te realiseren.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’