• Veilige werkomgeving begint bij medewerker zelf
24 februari 2015
24 feb 2015

Veilige werkomgeving begint bij medewerker zelf

Hoe creëer je als logistiek dienstverlener een veiligere werkomgeving, waarin sprake is van vermindering van het ziekteverzuim? Door veiligheid onderdeel te maken van de bedrijfscultuur en dit te ondersteunen met een interactieve campagne. Dat heeft Geodis Logistics in de afgelopen jaren bewezen.

Uit recente cijfers van het CBS blijkt dat de sector vervoer en opslag in de Nederlandse top 5 staat van sectoren waar het meeste ziekteverzuim is. Het grootste deel van de betreffende medewerkers in deze sector gaf aan dat hun verzuim een direct gevolg was van het werk dat zij uitvoeren.
In de horeca vinden naar schatting de meeste bedrijfsongevallen plaats. De sector vervoer en opslag staat op de vijfde plaats. We proberen met zijn allen het ziekteverzuim zo laag mogelijk te houden. De werknemer speelt hier zelf een hele grote rol in. De werkgever kan het de werknemer echter wel makkelijker maken en motiveren.

Bewustwording
Het bewustwordingsproces is van groot belang. Dat beseffen managers zich steeds beter. Hoewel het aantal ongelukken binnen de logistieke sector nog niet daalt, zegt dat uiteraard niet dat het management geen prioriteit geeft aan het veiligheidsaspect. Er zijn bedrijven die van het onderwerp een speerpunt hebben gemaakt. Geodis, logistiek dienstverlener, zet sinds 2011 grote stappen om de werkomgeving in de magazijnen veiliger te maken.
Een recent project bij Geodis is het inzetten van Blue Spot. In alle magazijnen van het bedrijf zijn de hef- en reachtrucks uitgerust met dit visuele waarschuwingssysteem. Blue Spot geeft een blauwe lichtbundel af, een aantal meters voor de rijrichting op de grond, die voetgangers waarschuwt op het moment dat er een truck aankomt. Om het aantal ongelukken verder omlaag te krijgen, zijn alle trucks standaard voorzien van veiligheidsgordels.

Trainingen
De gordels hebben een rode kleur, zodat direct zichtbaar is of de gordels goed zijn omgedaan. Bovendien zijn deze trucks voorzien van startonderbreking: als de gordel niet goed is omgedaan, kan de truck niet starten. Ook houdt het bedrijf aanvullende heftrucktrainingen in samenwerking met sectorinitiatief Gezond Transport. Samen met deze organisatie wordt voortdurend gekeken naar nieuwe of verbeterde maatregelen voor het optimaliseren van de veiligheid en het voeren van een gezonde bedrijfsvoering.
Als organisatie zijn er voldoende maatregelen die je kunt nemen, maar de veiligheid van de medewerkers ligt uiteindelijk primair in handen van de medewerkers zelf. De werkgever kan echter wel een grote rol spelen bij het versterken van deze bewustwording van de medewerker. Het voeren van een interne ‘bewustwordingscampagne’ kan hierbij helpen. Geodis startte een aantal jaar geleden een safety awareness-campagne: VIC (Veiligheid Is Cruciaal), onder aanvoering van een mascotte, het poppetje 'Vic'. Deze laagdrempelige campagne biedt medewerkers een aantal tools waarmee zij op een luchtige, maar zeer informatieve manier geconfronteerd worden met veiligheidsmaatregelen die de dagelijkse werkzaamheden veiliger maken.

Veiligheidsthema
Elke maand wordt door een projectgroep een nieuw veiligheidsthema centraal gesteld. In het bedrijf worden onder meer posters met teksten en afbeeldingen en eventuele gadgets verspreid die vragen moeten oproepen bij de medewerkers. De antwoorden op deze vragen bevinden zich in de toolbox die elke maand wordt uitgereikt aan het personeel. Deze toolbox bevat tips op het gebied van veiligheid en van tijd tot tijd ook een uitnodiging voor een interactieve workshop. Aan het einde van elke maand worden de medewerkers gevraagd om hun feedback te geven.
Een ander onderdeel van de campagne is de vereenvoudiging van de registratie van 'bijna-ongevallen'. In de magazijnen liggen kaartjes waarop (anoniem) een melding gedaan kan worden. Deze kaartjes zijn tevens online in te vullen. Wanneer er een ongeval heeft plaatsgevonden, stuurt het management een safety alert uit naar alle vestigingen van de organisatie om de bewustwording nog meer te vergroten en sites in de gelegenheid te stellen te leren van ‘andermans fouten’, door het nemen van correctieve maatregelen.

Meldingen
Door het indienen van deze meldingen te vereenvoudigen en de communicatie rondom ongevallen transparanter te maken, is het aantal meldingen sinds de implementatie van de campagne in 2011 meer dan verdubbeld.
Door veiligheid onderdeel te maken van de bedrijfscultuur en dit te ondersteunen met een interactieve campagne, is een dalende lijn te zien in het aantal ongevallen met letsel bij Geodis sinds 2011. Dit is een goede weg naar een nog veiligere werkomgeving en minder ziekteverzuim bij de logistiek dienstverlener.
Henk Gerards, operationeel directeur van Geodis Logistics
Mirjam de Vries, QESH Manager Benelux

 Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’