• Veiligheid wordt zaak van Rotterdammers zelf
02 december 2013
02 dec 2013

Veiligheid wordt zaak van Rotterdammers zelf

De Rotterdammer krijgt steeds meer invloed op zijn eigen veiligheidsgevoel in zijn directe omgeving door mee te praten en beslissen over het veiligheidsbeleid van de stad. Ook krijgen ze meer te zeggen over de leefbaarheid van de eigen wijk. Om dit waar te kunnen maken, wil burgemeester Ahmed Aboutaleb dat Rotterdammers ook over steeds meer informatie kunnen beschikken.

Rotterdam startte in 2009 met het project Buurt Bestuurt, nadat een wijkagent het idee daarvoor had geopperd. Inwoners bepalen daardoor nu zelf voor een deel waaraan politieagenten en ambtenaren van stadsbeheer hun werkuren besteden. Zo weten bewoners waar de professionals in hun wijk mee bezig zijn en professionals weten wat buurtbewoners belangrijk vinden voor hun veiligheidsgevoel en eisen die ze stellen aan de directe leefomgeving.

Door het succes worden in de Maasstad nu veertig wijken op deze manier bestuurd. Aboutaleb, groot voorstander van deze aanpak, bezoekt regelmatig de comités. Ook bezoekt hij de wijken met wethouders, het Openbaar Ministerie (OM) en de politie. ,,Het opvallende is dat de mensen dan vaak klagen, maar aan het eind van de avond zelf oplossingen aandragen die worden uitgevoerd'', zegt Aboutaleb.

Doel is nu om Buurt Bestuurtcomités uit te breiden, beter te verankeren in de buurt en te professionaliseren. Uit eerder onderzoek bleek dat het bereik van de comités kan worden vergroot. Bewoners die betrokken zijn bij een comité zijn enthousiast maar bewoners die er geen zitting in hebben, zouden te weinig betrokken zijn. Om dit te verbeteren, komt er een app waardoor ook andere buurtbewoners kunnen worden bereikt.

Om de bewoners ook op andere terreinen meer invloed te geven, wil de burgemeester dat vertegenwoordigers van woningcorporaties aansluiten tijdens de bijeenkomsten met de Buurt Bestuurt. Daarnaast wil hij bewoners via het internet inzicht geven in allerlei inspectierapporten van onder meer scholen, horecagelegenheden en kindorpvangcentra.

Naar het voorbeeld van meldingen van incidenten bij chemische bedrijven in de Rotterdamse haven, wil Aboutaleb nu ook deze rapporten openbaar maken. ,,Als wij de Rotterdammers echt serieus nemen en verwachten dat ze meewerken aan het veiligheidsbeleid, wil ik ook dat ze over de juiste informatie beschikken. Waarom zouden mensen niet kunnen inzien of ze veilig kunnen uitgaan bij een horecagelegenheid in hun buurt of daarbuiten. De rapporten zijn immers gemaakt met overheidsgeld.''Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’