• Voordelen van actieve blussystemen
26 januari 2017
26 jan 2017

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Voordelen van actieve blussystemen

Opdrachtgevers kiezen steeds vaker voor actief blussysteem zoals een sprinklerinstallatie. Dat is niet voor niets. De verantwoordelijke gebouweigenaren zijn zich steeds bewuster, dat onze wet- en regelgeving hoofdzakelijk beperkt is tot vluchtveiligheid. Sprinklers bieden naast de publieke doelen ook een oplossing voor bedrijfscontinuïteit en schadebeperking. Sprinklers leveren niet alleen een hoog brandveiligheidsniveau op, maar tegelijkertijd wordt bespaard op bouwkundige, organisatorische kosten en verzekeringspremie. Het juist waarderen van actieve blussystemen levert dus voordelen op voor de verantwoordelijke gebouweigenaar. In de sessie ‘voordelen van actieve blussystemen’ wordt stilgestaan bij de keuzemogelijkheden omtrent brandveiligheid en de voordelen van sprinkler- en watermistsystemen. Uiteraard zullen de mythes over sprinklerinstallaties worden ontkracht en voorbeeldprojecten toegelicht.   

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxMercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’