• Vraagtekens over automatische doormelding
16 september 2012
16 sept 2012

Vraagtekens over automatische doormelding

In vakbladen is er al heel veel over geschreven: het bouwbesluit 2012. Toch blijkt in de praktijk dat de wijzigingen in de verplichte automatische doormelding van brandmeldinstallaties naar overheidsmeldkamers niet bekend zijn of nog onvoldoende opgepakt worden. Hierdoor is de kans op schade aan bedrijven bij een brand aanzienlijk hoger.

Vanaf de invoering van het bouwbesluit op 1 april 2012, is deregulering het uitgangspunt om verantwoordelijkheden weer meer bij de bedrijven neer te leggen en weg te halen bij de overheid. Om te voorkomen dat de brandweer uitrukt voor een -kostbaar- loos alarm, geldt verplichte doormelding nu alleen nog voor gebouwen waar niet- zelfredzamen wonen of verblijven en in gebouwen zonder 24-uurs bewaking, zoals hotels. Meldingen, die eerst direct bij de brandweer binnen kwamen, kunnen nu ondergebracht worden bij een PAC (Particuliere Alarm Centrale). De brandweer rukt pas uit als vastgesteld is dat het om een echte brand gaat, als iemand persoonlijk alarm slaat of als er meer dan één alarm afgaat. Het probleem is dat hierdoor kostbare minuten verloren gaan. Het risico op schade aan panden, of nog erger letsel aan personen, is dan significant aanwezig. In de praktijk blijkt dat brandweerkorpsen verschillend omgaan met deze nieuwe situatie. Het daadwerkelijk ‘doorknippen’ van de lijnen uit brandmeldinstallaties van gebouwen, gebeurt niet overal. Het ene korps doet dit heel rigoureus en wacht op geverifieerd alarm, terwijl andere korpsen te verstaan geven dat ondanks de nieuwe regelgeving, de automatische doormelding gewoon kan blijven bestaan. Dit maakt het natuurlijk lastig om nodeloos uitrukken daadwerkelijk terug te dringen.

Continuïteitsplan
Met de doorgevoerde veranderingen is het nog belangrijker geworden dat degene die binnen organisaties verantwoordelijk is voor calamiteiten, goed voorbereid is op de risico’s die in de opgestelde risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) zijn vastgesteld. Zij moeten regelmatig taak- en functiegericht elke rol binnen het calamiteitenteam trainen. Hierdoor kan de calamiteitenorganisatie bij een calamiteit snel en veilig ontruimen en zijn ze in staat schade beperkende maatregelen te nemen. Daarbij moet een continuïteitsplan niet worden vergeten: als bij een ontruiming medewerkers op de verzamelplaats staan en niet terug kunnen naar het gebouw . Zorg bijvoorbeeld dat er alternatieve werkplekken zijn of dat medewerkers thuis via de cloud kunnen inloggen en verder kunnen werken. Beveilig bedrijfskritische processen en zorg ervoor dat minder kritische processen binnen een geaccepteerde tijd weer werken. Fm’ers zijn vaak ook verantwoordelijk voor veiligheid. Zij kunnen bij bewoners het veiligheidsbewustzijn vergroten. Dit aspect wordt helaas vaak vergeten; en vaak komen medewerkers pas in beweging als ze zelf constateren dat er daadwerkelijk een calamiteit is. Bedrijfspanden waarin meerdere bedrijven zitten vormen een extra risico omdat de communicatie onderling tussen huurders vaak niet is geregeld. Hier wordt heel duidelijk onderschat dat het risico van de buurman ook het risico is van de overige huurders. Samenwerking tussen bewoners, goede communicatie en één samenwerkend calamiteitenteam zorgen ervoor dat de coördinatie bij een calamiteit snel en soepel verloopt. Verzekeraars zien door de invoering van het bouwbesluit 2012 grotere schades op zich afkomen. Voor hen ligt er een mooie kans om bedrijven te stimuleren hun zaken goed op orde te hebben en als beloning de verzekeringspremie iets te verlagen. Het jaarlijks verplicht stellen van een brandveiligheidsaudit kan dit mogelijk borgen.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’